Matura poprawkowa 2016 - 23.08.2016. Egzamin z matematyki za nami [ZADANIA, ODPOWIEDZI]

Matura poprawkowa 2016 ma miejsce w dniach 23-26 sierpnia. Dziś odbywają się egzaminy pisemne. Jak co roku najwięcej maturzystów poprawia maturę z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na maturze poprawkowej 2016 z matematyki? Arkusze CKE i odpowiedzi jeszcze dziś w serwisie Edulandia.pl. Sprawdź, czy zdałeś maturę poprawkową!

Matura poprawkowa 2016. Koniec egzaminów pisemnych

Matura poprawkowa 2016 została zaplanowana przez CKE na dni 23-26 sierpnia. Dziś o 9 uczniowie, którzy poprawiają maturę zasiedli do egzaminów pisemnych. Wielu z nich ponownie zmierzyło się z matematyką. Prawo do napisania matury poprawkowej 2016 ma 15 proc. abiturientów. Przypominamy, że do matury poprawkowej mogą przystąpić tylko te osoby, które nie zdały matury tylko z jednego przedmiotu. Egzamin maturalny jest niezaliczony, kiedy zdający nie uzyska z niego wymaganych 30 proc. punktów.

Matura poprawkowa 2016. Jak przebiega matura poprawkowa?

Matura poprawkowa jest przeprowadzana przez CKE na takich samych zasadach jak matura, która odbywa się w maju. Zdający mają taki sam limit czasu na rozwiązanie zadań w arkuszach egzaminacyjnych. Na sali egzaminacyjnej panują takie same zasady jak podczas matur majowych. Nie wolno wnosić na nią urządzeń elektronicznych, zwłaszcza telefonu komórkowego, ani żadnych przedmiotów, które mają zapewnić abiturientom powodzenie na egzaminach. 

Na maturę poprawkową 2016 piszący mogą zabrać jedynie długopis lub pióro z czarnym atramentem oraz dowód osobisty. Zdający matematykę mogą mieć ze sobą kalkulator prosty.

Matura poprawkowa 2016. Matematyka. Jakie zadania? Czy były przecieki?

Uczniowie, którym nie powiodła się majowa matura z matematyki mieli 3 miesiące, aby tym razem solidnie się do niej przygotować. Do ostatniej chwili poprawkowicze zastanawiali się, jakie zadania pojawią się na maturze sierpniowej z matematyki. Czy arkusz egzaminacyjny okazał się trudniejszy czy prostszy niż poprzednio? Dowiemy się jeszcze dziś, gdy CKE opublikuje wzory arkuszy. 

W związku z maturą poprawkową 2016 nie doszło do żadnych przecieków informacji o zadaniach.

Matura poprawkowa 2016, matematyka. Zadania, arkusze CKE, odpowiedzi

Jeszcze dziś w serwisie Edulandia.pl pojawią się arkusze CKE oraz odpowiedzi do matury poprawkowej 2016 z matematyki. Podamy przykładowe rozwiązania do zadań, które znalazły się w arkuszach egzaminacyjnych. Dzięki temu wszyscy przystępujący do matury poprawkowej 2016 z matematyki będą mogli oszacować swój wynik. Śledź portal Edulandia.pl i zobacz, jak ci poszło!