Matura poprawkowa 2016. Sprawdź harmonogram matury poprawkowej

Matura poprawkowa 2016 już jutro! Niestety w tym przypadku tylko do dwóch razy sztuka, dlatego odpowiednie przygotowanie to kluczowa sprawa. Z jakich przedmiotów można poprawiać maturę i jak wygląda maturalna poprawka?

Matura poprawkowa 2016. W sierpniu pójdzie lepiej?

W zeszłym roku matury nie zdało aż 26 proc. uczniów. Do poprawkowej matury  w sierpniu 2015 podeszły 53 879 osoby – uczniowie, którzy w maju podeszli do wszystkich przedmiotów, ale jednego z egzaminów nie zdali. Poprawka zakończyła się sukcesem w 47 proc. przypadków. Jak będzie w tym roku? Tym razem majową maturę zdało 79,5 proc. zdających, czyli nieco lepiej niż w zeszłym roku. Do matury poprawkowej 2016 może podejść 38 771 osób.

Matura poprawkowa 2016. Co poszło najgorzej w maju?

Najniższe wyniki maturzyści osiągnęli w tym roku z matury z WOSu (27 proc.), matematyki (31 proc.) i biologii (36 proc.). Były to egzaminy na poziomie rozszerzonym, jednak obowiązkowe matury podstawowe także nie poszły najlepiej. Średni wynik uzyskany przez tegorocznych maturzystów to 56 proc. z matematyki i 59 proc. z języka polskiego.

A jak wygląda sprawa matur pod kątem geograficznym? Największy odsetek sukcesów OKE odnotowała w województwach mazowieckim, małopolskim i lubuskim (82 proc.), najniższy w zachodnio-pomorskim i warmińsko-mazurskim (76 proc.). A gdzie matura poprawkowa 2016 będzie się cieszyła w tym roku największym zainteresowaniem? We wspomnianych już województwach o najniższych wynikach oraz na Dolnym Śląsku (17 proc. zdających w maju). Najmniej maturzystów pojawi się w sierpniu w województwie małopolskim, bo tylko 13 proc. zdających maturę w maju.

Matura poprawkowa 2016. Kto może poprawić maturę?

Do matury poprawkowej 2015 mogą podejść ci zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tak wynika z przepisów ustalonych przez CKE. Do matury poprawkowej mogą przystąpić absolwenci wszystkich rodzajów szkół, zarówno liceów jak i techników. W tym pierwszym przypadku prawo do poprawki przysługuje 11 proc. uczniów, w technikach jest to 23 proc.

Matura poprawkowa 2016. Harmonogram egzaminów maturalnych

Matura poprawkowa 2016 rozpoczyna się już jutro. A jak wygląda cały harmonogram?

  • Część pisemna: 23 sierpnia 2016 (wtorek) godzina 9:00
  • Część ustna: 24-26 sierpnia

W części ustnej egzaminu można zdawać język polski, języki mniejszości narodowych oraz języki obce nowożytne (prezentacja + wypowiedź).

Matura poprawkowa 2016 – kiedy otrzymam świadectwo dojrzałości?

Uczniowie, którzy swoją sierpniową przygodę z maturą zakończą sukcesem, świadectwo maturalne otrzymają 12 września 2016. Tego dnia OKE przekaże świadectwa dojrzałości do szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!

Więcej o: