I religia, i etyka na świadectwie. Nowe rozwiązanie MEN

Do tej pory uczniowie, którzy uczęszczali zarówno na religię, jak i na etykę na świadectwie mieli średnią wyciągnięta z obu przedmiotów. Od przyszłego roku szkolnego znajdą się na nim dwie odrębne oceny. Tak zakłada nowelizacja, którą zaproponowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoła daje wybór

W obecnym porządku uczniowie mogą uczęszczać na religię lub etykę, na oba przedmioty, ale mogą też nie chodzić na żaden z nich. Ci, których rodzice zapisali na oba przedmioty, a takich było raczej niewielu, do tej pory na świadectwie mieli tylko jedną ocenę - średnią wyciąganą z obu ocen, które uzyskali.

Nowe rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że na świadectwie takich uczniów pojawią się zarówno oceny z religii, jak i etyki. Czy takie rozstrzygnięcie skusi więcej uczniów do nauki obu przedmiotów?

Etyka coraz popularniejsza?

Zajęcia z etyki organizuje już blisko 4 tys. szkół w Polsce. Najczęściej można je znaleźć w ofertach dydaktycznych w dużych miastach, ale przybywa też szkół wiejskich, w których są one prowadzone.

Szkoły muszą zapewnić takie zajęcia, nawet jeśli zgłosi się tylko jedna osoba. Jednak gdy liczba chętnych nie przekracza trzech osób, dyrekcja może zaproponować im zajęcia międzyszkolne.

Etyka cieszy się największym zainteresowaniem w podstawówkach. I to raczej wśród rodziców, bo to oni decydują o udziale dzieci w zajęciach. Uczniowie starszych klas znacznie częściej przekonują opiekunów, by ci nie zapisywali ich na żadne z zajęć.

Idą zmiany

Zgodnie z przeprowadzoną niedawno nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, na świadectwie ukończenia szkoły i promocyjnym stawia się ocenę z religii lub etyki, jeśli uczeń uczęszczał na jedno z tych zajęć, dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na oba przedmioty lub poziomą kreskę, jeśli nie uczęszczał, ani na religię, ani na etykę. Taki porządek ma wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego, 1 września 2016 r. Czy wpłynie to znacząco na średnią końcową tych, którzy zrealizują oba przedmioty? Tego dowiemy się dopiero w czerwcu 2017.