Matura 2016 WYNIKI, co 5. maturzysta oblał maturę. Katastrofa na WOS-ie [DANE Z CKE]

Matura 2016, wyniki zostały opublikowane przez CKE. Matury nie zdała 1/5 tegorocznych abiturientów, czyli aż co 5. maturzysta. Wiemy już, że najgorzej poszedł w tym roku egzamin z WOS-u. Jak poszły inne przedmioty w ramach matury 2016? Ile osób ma prawo do poprawki? Zobacz dane CKE o wynikach matury 2016.

Matura 2016 WYNIKI - 1/5 oblała maturę 2016

CKE opublikowała już wstępny raport z danymi o wynikach matur 2016. Wynika z niego, że maturę 2016 zdało 79,5 proc. wszystkich abiturientów. Tym samym 20,5 proc. maturzystów nie zdało egzaminu dojrzałości. To 1/5 wszystkich zdających maturę 2016. Maturę zdawało w tym roku 258 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Matura 2016, wyniki CKE. Kto może poprawiać maturę?

W tym roku prawo do poprawki przysługuje 15 proc. wszystkich zdających. Do matury poprawkowej 2016 mogą przystąpić ci uczniowie, którzy w ramach matury nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu. Matura poprawkowa odbędzie się pod koniec sierpnia.

Matura 2016 - WYNIKI, CKE. Pogrom na WOS-ie i biologii

Z danych CKE wynika, że w tym roku najtrudniejszy był egzamin z WOS-u, czyli wiedzy o społeczeństwie. Średni wynik, jaki uzyskali maturzyści to zaledwie 27 proc.! Drugim najtrudniejszym egzaminem w ramach przedmiotów dodatkowych była biologia - tu abiturienci zdobyli średnio 36 proc.

Matura 2016, wyniki. Wyniki z polskiego i matematyki

W tym roku maturę z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów. Na poziomie podstawowym uzyskali średnio 59 proc. Lepiej poszła matura z polskiego rozszerzonego - średni wynik to 61 proc.

Maturę 2016 z matematyki zdało 83 proc. abiturientów. Na poziomie podstawowym średni wynik wyniósł 56 proc. punktów. Na rozszerzeniu maturzyści średnio zdobyli tylko 31 proc. punktów.

Matura 2016 wyniki. Angielski poszedł dość kiepsko... A niemiecki?

Maturę 2016 z angielskiego zdało 95 proc. wszystkich maturzystów. Ale średnie wyniki zarówno z poziomu podstawowego jak i rozszerzonego nie zachwycają. Średnia z angielskiego podstawowego to w tym roku 71 proc. punktów. Jeszcze gorsze wyniki maturzyści uzyskali na poziomie rozszerzonym - średnia to 55 proc. punktów.

Porównywalne wyniki abiturienci uzyskali z matury z języka niemieckiego. Poziom podstawowy napisali średnio na 71 proc., a rozszerzony - na 54 proc. Maturę 2016 z niemieckiego zdało 98 proc. wszystkich uczniów.

Matura 2016. WYNIKI CKE. Pozostałe przedmioty

Podajemy wyniki z pozostałych, najpopularniejszych egzaminów, które odbyły się w ramach matury 2016:

Historia - średni wynik 42 proc.

Geografia - średni wynik 39 proc.

Fizyka - średni wynik 41 proc.

Chemia - średni wynik 39 proc.

Matura 2016 wyniki. Które województwo najlepiej napisało maturę?

CKE podaje, że w tym roku maturę najlepiej napisali uczniowie z województwa mazowieckiego, małopolskiego i lubuskiego. W tych województwach odsetek sukcesów wyniósł 82 proc. Najgorzej matura 2016 poszła w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim - odsetek sukcesów wyniósł tam 76 proc.

Więcej o: