Wyniki matur 2016. Kiedy wyniki matury?

Wyniki matur 2016 absolwenci szkół średnich poznają już jutro. Dokładnie o północy Okręgowe Komisje Egzaminacyjne opublikują wyniki na swojej stronie internetowej.

Wyniki matur 2016: Jak sprawdzić wyniki matur 2016

Już o północy abiturienci będą mogli poznać swoje wyniki maturalne. Wystarczy, że zalogują się na stronie OKE. W tym celu potrzebny jest login i hasło, które zostały przekazane uczniom już w lutym. W przypadku, jeśli z jakiś powodów utraciliśmy login i hasło, dyrektorzy szkół mogą je przekazać powtórnie.

Wyniki matur 2016 poznasz również w szkole

Bezpośrednio wyniki matury 2016 będzie można odebrać w szkole. 5 lipca absolwenci będą mogli udać się do swoich szkół średnich, żeby odebrać świadectwa z wynikami matury 2016.

Reakcje maturzystów na Twitterze: #matura2016

Matura 2016 od rana już trenduje na Twitterze. Oto niektóre reakacje tegorocznych maturzystówe:

Nic dziwnego, że absolwentom towarzyszy stres, bowiem na podstawie wyników matur uczelnie ustalą progi punktowe rekrutacji na kierunki studiów.

OKE Warszawa

OKE Poznań

OKE Wrocław

OKE Jaworzno

OKE Kraków

OKE Łomża

OKE Gdańsk

OKE Łódź