Dziś dzieci na całym świecie obchodzą swoje święto! 1 czerwca od 1954 roku jest oficjalnie Dniem Dziecka

Dzień Dziecka ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę społeczeństw na prawa dzieci, uregulowane w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest obecnie w ok. 193 krajach, w różnym czasie i, oczywiście, na różne sposoby. Zobacz, jakie są najciekawsze i najbardziej symboliczne sposoby na uczczenie Dnia Dziecka.

Dzień Dziecka zamiast Dnia Chłopca

W Japonii nie od zawsze wszystkie dzieci miały swoje święto. Pierwotnie, zgodnie ze swoją kulturą Japończycy obchodzili tylko Dzień Chłopca ("aby rósł silny i zdrowy"), dopiero później nazwę przekształcono, a do świętowania dopuszczono również dziewczynki. Teraz z okazji Dnia Dziecka mieszkańcy wywieszają przed swoimi domami papierowe karpie zwane Koi-nobori, składające się z części czarnej, symbolizującej ojca i czerwonej, symbolizującej matkę oraz niebieskiej, symbolizującej najstarszego syna. Jeśli w rodzinie jest więcej synów dodawane są kolejne koi-nobori w kolorach zielonym i fioletowym.

Dzień Dziecka ku pamięci

16 sierpnia Dzień Dziecka obchodzony jest w Paragwaju, gdzie data ta jest szczególnie symboliczna. Dzień ten upamiętnia bowiem bitwę o Acosta Nu w 1869 roku, kiedy to ponad 3500 paragwajskich dzieci stawiło czoło doskonale uzbrojonej i wyszkolonej armii. Wszystkie poniosły śmierć. Ku pamięci tej bezwzględnej rzezi w Paragwaju dzień ten ustanowiono tam świętem wszystkich dzieci.

Dzień Dziecka według Polaków to dzień zabawy

W Polsce Dzień Dziecka został ustanowiony świętem stałym w 1952 roku, w ramach działania organizacji International Union for Protection of Childhood, walczącej o bezpieczeństwo dzieci na całym świecie. W naszym kraju święto to kojarzone jest głównie z zabawami sportowymi i grami miejskimi, kiedy dla dzieci organizowane są specjalne wydarzenia rodzinne, zabawy w szkołach oraz centrach handlowych i częste animacje w parkach.

Dziecko wielu ról i kultur

Dzień Dziecka jest świętem bardzo głęboko zakorzenionym nie tylko w naszej kulturze. Na całym świecie społeczeństwa doceniają rolę dzieci i chcą zwracać uwagę na każą niesprawiedliwość czy pogwałcenie ich praw. Dlatego w różnych kulturach powstało wiele tożsamych z Dniem Dziecka świąt, zwracających jednocześnie uwagę na problemy współczesnego świata. I tak od 2002 roku 12 lutego obchodzony jest Dzień Dzieci - Żołnierzy, mający upamiętnić prawo w Konwencji Praw Dziecka, zakazujące wykorzystywania dzieci poniżej 18 roku życia jako żołnierzy. Istotną datą jest także 12 kwietnia, tego dnia obchodzony jest bowiem Dzień Dzieci Ulicy, sprzeciwiający się ignorowaniu i spychaniu na margines problemu dzieci bezdomnych.