W WSPiA odbędzie się dyskusja na temat handlu ludźmi

Jak rozpoznawać i zwalczać handel ludźmi w Polsce i Europie, to główny temat organizowanej w Wyższej Szkole Prawa i Administracji międzynarodowej konferencji naukowej. Dyskusja pod hasłem ?Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie? odbędzie się w dniach od 30 do 31 maja 2016 r. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Celem I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie" jest zainicjowanie cyklu konferencji naukowych ukierunkowanych na wymianę doświadczeń, poglądów między różnymi środowiskami. Do udziału w konferencji zaproszenie zostali m.in. praktycy oraz przedstawiciele różnych środowisk zajmujących się problemem zapobiegania i zwalczania wszelkich form przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw im towarzyszących.

Tematem dyskusji będzie m.in. działalność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi oraz rola instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych w zwalczaniu tego problemu. W trakcie konferencji poruszone zostaną także sprawy związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi handlu ludźmi w Polsce i na świecie.

Udział w dyskusji weźmie ponad 60 naukowców m.in. z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Uczestnikami konferencji będą także naukowcy z Kijowa, Koszyc i Bratysławy.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie" odbędzie się w dniach 30-31 maja 2016. Organizatorem dyskusji jest Wyższe Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.