Matura 2016: HISTORIA, poziom podstawowy. Sprawdź ODPOWIEDZI! [ARKUSZE CKE, ZADANIA]

Matura 2016: historia, poziom podstawowy. Odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania - zobacz na Edulandia.pl! Matura 2016 historia poziom podstawowy - egzamin odbył się we wtorek 17 maja. Publikujemy odpowiedzi do matury 2016 z historii podstawowej. Rozwiązania, arkusze CKE - zobacz, czy zdałeś maturę z historii podstawowej!

Matura 2016 HISTORIA, poziom podstawowy - jak przebiegał egzamin?

Matura 2016 z historii na poziomie podstawowym odbyła się we wtorek 17 maja. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.

Na rozwiązanie arkuszy CKE tegoroczni abiturienci mieli 120 minut. Do matury z historii na poziomie podstawowym mogli przystąpić tylko maturzyści zdający ten egzamin w tzw. starej formule. Reszta zdających mogła go pisać tylko w wersji rozszerzonej, jako przedmiot dodatkowy.

W arkuszu CKE z historii na poziomie podstawowym znalazły się 34 zadania. Część zadań miała charakter zamknięty, a część - otwarty.

Matura 2016 historia - "Niektóre pytania podchwytliwe"

Jakie są wrażenia abiturientów po maturze 2016 z historii rozszerzonej? Maturzyści standardowo już komentują przebieg matury z historii na Twitterze. Oto niektóre wpisy pod hashtagiem #matura2016:

"Matura z historii nie była trudna, ale niektóre pytania - podchwytliwe"

"Dużo obrazków"

"napisałam rozprawkę na temat gospodarki Gdańska, bo był najłatwiejszy"

"Pytania dość przekrojowe. Od wojny punickiej po II WŚ. Wypracowania też dość łatwe. Matura na +":

Matura 2016 historia podstawowa - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA

Rozpoczynamy publikację przykładowych odpowiedzi do zadań z matury 2016 z historii na poziomie podstawowym. Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi i dowiedz się, ile punktów uzyskałeś z matury z historii.

Maturzysto, sprawdź, czy zdałeś historię!

UWAGA: Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Zadanie 1.

zad1zad1 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Babilon

1.2. Jerozolima

Zadanie 2.

zad2zad2 CKE

embed

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1.P

2.F

3.P

Zadanie 3.

zad3zad3 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A - założenie stolicy Izraela w Jerozolimie przez króla Dawida B - Reformy cesarza Dioklecjana

Zadanie 4.

embed

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Nie. Źródło 1. dotyczy II wojny punickiej a źródło 2. III wojny punickiej.

Zadanie 5.

zad5zad5 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

5.1. D.

5.2. Oktawian August panował po tym, jak pokonał Antoniusza pod Akcjum.

5.3. Komedia republiki

Zadanie 6.

zad6zad6 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

6.1. System tetrarchii 6.2. Usprawnienie rządów nad olbrzymim obszarem, ograniczenie wojen między "kandydatami" na cesarza

Zadanie 7.

zad7_cz1zad7_cz1 CKE

zad7_cz2zad7_cz2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. F

2. P

3. P

Zadanie8.

zad8zad8 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

artykuły nr 12 i 27

Zadanie 9.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

św. Benedykt

2. św. Cyryl

św. Wojciech

Zadanie 10.

zad10zad10 CKE

zad10.2zad10.2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: źródło 1. - uniwersytet oznaczony cyfrą 5 źródło 2. - uniwersytet oznaczony cyfrą 4 źródło 3. - uniwersytet oznaczony cyfrą 3

Zadanie 11.

zad11zad11 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Hanza

Zadanie 12.

zad12zad12 CKE

embed

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1.P 2.P 3.F

Zadanie 13.

zad13zad13 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

wydanie przywileju koszyckiego - A wydanie przywileju mielnickiego - B

Zadanie 14.

zad14zad14 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

14.1. D 14.2. D 14.2. Związek Pruski

Zadanie 15.

zad15zad15 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

Zadanie 16.

zad16zad16 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A. Ukraina

B. Ruś Czerwona

C. Prusy

Zadanie 17.

zad17_cz1zad17_cz1 CKE

embed

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Szerszy zakres swobód dała konfederacja warszawska. Pokój w Augsburgu zakładał zasadę cuius regio eius religio, co oznaczało, że poddani mieli wyznawać tę religię, co książę. Poza tym pokój augsburski wymieniał tylko dwie religie, "augsburską" i "rzymską", podczas gdy konfederacja warszawska mówi ogólnie o różności w wierze.

Zadanie 18.

zad18zad18 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

artykuły henrykowskie, pacta conventa

Zadanie 19.

zad19zad19 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

19.1. B - Traktat w Buczaczu D - sułtana 19.2. Status lenny

Zadanie 20.

zad20zad20 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

B - oświecenia C - europeizacji

Zadanie 20.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 21.

zad21zad21 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Tak, skutkiem przepisów i wydarzeń opisanych w źródle 2, nastąpiło wydarzenie zobrazowane w źródle 1. Źródło 1., czy tzw. "bostońskie picie herbaty" to zatopienie brytyjskich statków z herbatą "zalewających" rynek amerykański.

Zadanie 22.

zad22zad22 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Nie było to pełne równouprawnienie. Mieszczanie mieli głos stanowiący wyłącznie w kwestiach dotyczących miast, poza prawo zezwalało im na nabywanie dóbr ziemskich tylko pod ścisłymi warunkami. Miedzy sobą mieszczanie też byli zróżnicowani - tylko w miastach królewskich obowiązywać miały ich nowe prawa, podczas gdy w miastach prywatnych było to uzależnione od woli właściciela.

Zadanie 23.

zad23zad23 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Powstanie Legionów Polskich - A Ogłoszenie Statutu Organicznego - B

Zadanie 24.

zad24zad24 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

24.1 blokada kontynentalna (system kontynentalny) 24.2 Wprowadzenie blokady było błędem, ponieważ jest zdaniem Niemcewicza marnowaniem pracy wielu ludzi i nie przynosi nikomu pożytku.

Zadanie 25.

zad25zad25 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Na nowej monecie wprowadzono godło polskie i koronę Jagiellonów, usunięto też orła rosyjskiego. Powodem była detronizacja cara Mikołaja I przez polskich powstańców.

Zadanie 26.

zad26zad26 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

B.

Zadanie 27.

zad27zad27 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B - powstania listopadowego C - Mikołaj I

Zadanie 28.

zad28zad28 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: 28.1. rabacja galicyjska 28.2. - Nie. Źródło nr 1. oskarża o rabację władzę Austrii, źródło nr 2. - Jakuba Szelę.

Zadanie 29.

zad29zad29 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Źródło 1. PPS. Uzasadnienie: podkreślona jest potrzeba zaistnienia niepodległego państwa Źródło 2. SDKPiL Uzasadnienie: podkreślona jest potrzeba sojuszu proletariatu polskiego i rosyjskiego oraz to, że odbudowa państwa nie może być dziełem "burżuazji".

Zadanie 30.

zad30zad30 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. F. 2. P. 3. P.

Zadanie 31.

zad32_1zad32_1 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

sufrażystki

Zadanie 32.

zad32_1zad32_1 CKE

zad32_2zad32_2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A. Związek Walki Czynnej D. orientacji niepodległościowej

Zadanie 33.

zad33zad33 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

33.1. 1926 33.2. Stanisław Wojciechowski

Zadanie 34.

zad34zad34 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A. 1 B. 5 C. 6 D. 2

Zadanie 35.

zad35_1zad35_1 CKE

zad35_2zad35_2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. P. 2. F. 3. F.

Zadanie 36.

zad36zad36 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. Akcja AB 2. Akcja Burza 3. Akcja Wisła

Zadanie 37.

zad37zad37 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. czerwiec 1944 2. lipiec 1944 3. maj-czerwiec 1940 4. czerwiec 1941

Zadanie 38.

zad38zad38 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: 1. kolektywizacja 2. nacjonalizacja 3. parcelacja 4. reprywatyzacja

Zadanie 39.

zad39zad39 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: 1. Edward Gierek 2. Józef Cyrankiewicz 3. Wojciech Jaruzelski

Więcej o: