Matura 2016: GEOGRAFIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, arkusze CKE, zadania, rozwiązania]

Matura 2016, geografia rozszerzona. Odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania zadań, zobacz na Edulandia.pl! Matura 2016 geografia, poziom rozszerzony - egzamin odbył się 13 maja. Publikujemy odpowiedzi do matury 2016 z geografii rozszerzonej. Rozwiązania, arkusze CKE - zobacz, czy zdałeś maturę 2016 z geografii!

Matura 2016 GEOGRAFIA poziom rozszerzony - jak przebiegał egzamin?

Matura 2016 z geografii na poziomie rozszerzonym odbyła się w piątek 13 maja. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 14.

Na rozwiązanie arkuszy CKE tegoroczni abiturienci mieli 180 minut. W arkuszu CKE z geografii rozszerzonej znalazło się 35 zadań. Część zadań miała charakter zamknięty, a część - otwarty.

Matura 2016 GEOGRAFIA rozszerzona - "Za dużo lodowców"

Jakie są wrażenia abiturientów po maturze 2016 z geografii rozszerzonej? Maturzyści standardowo już komentują przebieg matury z geografii na Twitterze. Oto niektóre wpisy pod hashtagiem #matura2016:

"Mądra ja, zamiast Kazachstan napisałam Uzbekistan X"D Mogłam sobie powtórzyć mapę świata, zamiast na youtubach siedzieć"

"Za dużo lodowców... "

"Rozszerzona geografia była prosta, tak mi się przyjemnie pisało"

"Myślałam że jednak trochę tą geografie rozumiem. CKE wyprowadziło mnie z błędu."

"Matura z geo niszczy mój optymizm"

Matura 2016 GEOGRAFIA - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA

Rozpoczynamy publikację przykładowych odpowiedzi do zadań z matury 2016 z geografii na poziomie rozszerzonym. Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi i dowiedz się, ile punktów uzyskałeś z matury z geografii.

Maturzysto, sprawdź, czy zdałeś geografię!

UWAGA: Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Zadanie 1.1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: F, P, P

Zadanie 1.2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 3.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: D

Zadanie 4.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A, 3

Zadanie 5.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A - 1, 5

B - 2, 3

C - 4, 6

Zadanie 6.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Latem silnie nagrzana powierzchnia kontynentu wytwarza niżowy ośrodek baryczny podczas gdy nad oceanem, który nagrzewa się wolniej, tworzy się wyż. Wilgotne powietrze przemieszcza się zatem znad oceanu nad ląd, niosąc ze sobą wysokie, monsunowe opady. Z kolei zimą, kierunek przemieszczania powietrza ulega zmianie: nad nagrzanym oceanem tworzy się niż a nad lądem - stosunkowo chłodnym w tym okresie - wyż.

Zadanie 7.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A2

B1

C4

D5

Zadanie 8.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Tczew - 3

Warszawa - 2

Zadanie 9.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B

Zadanie 10.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A

Zadanie 11.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

łąka

sad

Zadanie 12.1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Obszar A nie został zalany, ponieważ leży na większej wysokości n.p.m., powyżej tarasu zalewowego.

Obszar B nie został zalany, ponieważ dzięki pracom nurków wał przeciwpowodziowy otaczający ten obszar nie został zniszczony.

Zadanie 12.2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Obliczenia:

skala mapy to 1:75000, zatem 1 cm - 750 m

1 cm2 -> 750m x 750m = 562500 m2 = 0,5625 km2

11 : 0,5625 = 19,6 cm2

Odpowiedź: 19,6 cm2

Zadanie 13.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Surowiec to siarka.

Siarkę można również odsiarczając paliwa kopalne.

Zadanie 14.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

- Jest położone na peryferiach miasta.

- Jest połączone z Wisłą, co umożliwia wpływanie na akwen niewielkim jednostkom, np. kajakom, motorówkom.

Zadanie 15.1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: C

Zadanie 15.2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A 3

Zadanie 15.3.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B

Zadanie 16.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A, C

Zadanie 17.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Duże urozmaicenie powierzchni utrudnia budowę dróg, wymuszając przekopywanie sie przez formy polodowcowe lub omijanie ich.

Zadanie 18.1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: D

Zadanie 18.2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: D

Zadanie 19.1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: DCBEA

Zadanie 19.2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1

4

2

Zadanie 19.3.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: P, F, F

Zadanie 20.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: C

Zadanie 21.1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Stoki Kilimandżaro do wysokości około 1800 m n.p.m są dość łagodnie nachylone, co nie jest przeszkodą w uprawie ziemi. Ponadto gleby pochodzenia wulkanicznego charakteryzują się bardzo wysoką żyznością. Dodatkowym sprzymierzeńcem rolników są nadciągające od południa nad masyw wulkanu wilgotne masy powietrza, które zwiększają opady na jego południowych stokach.

Zadanie 21.2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A3

Zadanie 22.1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A. Wyż ten to echo wyżu kompensacyjnego, czyli gwałtownego zwiększenia przyrostu naturalnego po okresie wojny.

B. Kolejny wyż jest spowodowany wejściem w okres produkcyjny rodziców urodzonych w echu wyżu kompensacyjnego.

Zadanie 22.2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

W grupie liczącej 35-60 lat współczynnik feminizacji rośnie wraz ze wzrostem wieku.

Zadanie 23.1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: D

Zadanie 23.2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: D

1. Przeludnione aglomeracje charakteryzują się wysokim bezrobociem spowodowanym zbyt duża ilością chętnych do pracy w stosunku do miejsc zatrudnienia.

2. Przeludnienie i będące jego skutkiem bezrobocie prowadzą do powstania dzielnic biedy, tzw. slumsów lub faveli.

3. W przeludnionych miastach trudniej utrzymać władzom porządek publiczny, co prowadzi do rozrostu przestępczości.

Zadanie 24.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Litwa - 2 - polska - indoeuropejska

Estonia - 4 - rosyjska - uralska

Zadanie 25.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A oliwka

B rzepak

C palma oleista

Zadanie 26.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Holandia

1. Holandia zużywa najwięcej nawozów sztucznych w przeliczeniu na hektar użytków rolnych.

2. W Holandii jest najbardziej rozwinięta mechanizacja rolnictwa, czyli ilość sprzętu rolniczego przypadającego na hektar upraw.

Zadanie 27.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Pszenica:

Powierzchnia zasiewów pszenicy rośnie, ponieważ coraz większe stają się możliwości agrotechniczne polskich rolników takie jak zużycie nawozów sztucznych czy zwiększenie mechanizacji - a pszenica to zboże o dużych wymaganiach.

Owies:

Wielkość zasiewów owsa spada, ponieważ, mimo że jest zbożem mało wymagającym, jego uprawa jest słabo rentowna, a wraz ze zwiększającymi się możliwościami agrotechnicznymi rolnicy wybierają zboża przynoszące większe zyski

Zadanie 28.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Wyschnięcie jeziora Aralskiego prowadzi do pustynnienia obszaru, obniżenia poziomu wód podziemnych i uniemożliwia uprawianie ziemi na tym terenie.

Przesunięcie linii brzegowej spowodowało bankructwo wielu miast żyjących wcześniej z rybołówstwa.

Zadanie 29.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A, E

Zadanie 30.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

- Wzrost udziału znaczenia gazu ziemnego jest spowodowany oddanie do użytku gazoportu w Świnoujściu, umożliwiającego import do Polski skroplonego gazu z Bliskiego Wschodu.

- Wzrost znaczenia energii odnawialnej jest spowodowany rozwojem technologii, ale także prawnymi uregulowaniami do których przestrzegania zobowiązała się Polska.

Zadanie 31.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: C

Zadanie 32.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: C

1 - Krosno - B

2 - Tychy - C

3 - Włocławek - E

Zadanie 33.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B

Zadanie 34.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B

Zadanie 35.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A - Kosowo - 1 B - Kazachstan - 3 C - Sudan Południowy - 2

Więcej o: