Matura 2016: Matura z historii, poziom podstawowy już jutro! Publikujemy ARKUSZ CKE, PYTANIA I ODPOWIEDZI

Matura 2016 z historii rozpocznie się już jutro, 17 maja, o godzinie 9:00. Jest to przedmiot, którego zdający często się obawiają, ze względu na obszerność materiału, który należy przyswoić. Mimo to wielu maturzystów decyduje się pisać maturę z historii, bo jest to przepustka na wiele kierunków studiów, w tym na prawo, historię sztuki czy archeologię. Czego maturzyści mogą spodziewać się po jutrzejszej maturze? Odpowiedzi do matury 2016 z historii znajdziesz na Edulandia.pl.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Matura 2016 HISTORIA, poziom podstawowy. Z czym przyjdzie się zmierzyć maturzystom?

Arkusz maturalny CKE z historii na poziomie podstawowym składa się zwykle z ok. 34 pytań, w tym jak zwykle są one podzielone na pytania zamknięte, na dobieranie, prawda fałsz, oraz otwarte. Do wielu z nich dołączone są teksty lub inne materiały źródłowe, na których maturzysta powinien się oprzeć. Standardy wymagań, będące podstawą egzaminu maturalnego z historii, obejmują trzy obszary: wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji oraz tworzenie informacji.

Matura 2016, historia podstawowa - dokładne wymagania CKE

Na swojej stronie CKE jak co roku zamieściła opis dokładnych wymagań, jakie powinien spełnić maturzysta, chcący zaliczyć maturę z historii na dobrym poziomie.

- Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu, obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych. Zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny zawierający różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu "prawda-fałsz") i zadania otwarte, które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi. Większość stanowią zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji (ikonografii), mapy, danych statystycznych i innych źródeł wiedzy historycznej. Zadania w arkuszu uwzględniają historię polityczną, historię społecznogospodarczą oraz historię kultury ze wszystkich epok historycznych (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX, wiek XX). Zadania sprawdzają umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego - opisuje CKE w swoim informatorze maturalnym.

Matura 2016, HISTORIA, poziom podstawowy. NAJTRUDNIEJSZE ZADANIA

Jak wynika ze sprawozdania CKE, na maturze z historii podstawowej pojawia się kilka zadań, które zwykle sprawiają maturzystom problem. W 2014 roku było to m.in. polecenie 5a, sprawdzające znajomość specjalistycznej terminologii. W tym przypadku chodziło o słowo "cenzor". Do zadania dołączony był tekst starożytnego pisarza Diodora Sycylijskiego, w którym opisywał dokonania Appiusza Klaudiusza i informował, że przy układaniu listy senatorów nie usunął żadnego z senatorów cieszących się złą sławą. Trudne okazało się dla maturzystów również pytanie o dokonaniach Stanisława Konarskiego - jednego z czołowych przedstawicieli polskiego oświecenia. Piszący otrzymał polecenie, aby wymienić dwie zasługi Konarskiego. Zadanie wykazało, że maturzyści posiadają niewielką wiedzę na temat tej postaci historycznej.

Matura 2016 z historii, poziom podstawowy. Zobacz ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Na wyniki maturzyści nie będą musieli czekać do czerwca. Jeszcze tego samego dnia, po napisaniu matury z historii uczniowie będą mogli sprawdzić odpowiedzi na stronie Edulandia.pl - nasi eksperci rozwiążą opublikowany przez CKE arkusz, a my opublikujemy ich odpowiedzi na stronie i naszym profilu facebookowym "Ożeż w maturę".

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Więcej o: