Matura 2016. Matura z GEOGRAFII, poziom podstawowy: już trwa! Zobacz, z jakimi zadaniami zmierzyli się dziś maturzyści, zdający geografię! [ARKUSZ CKE, ZADANIA, ODPOWIEDZI]

Jeden z ważniejszych dla maturzystów egzaminów już trwa. Punktualnie o godzinie 14:00 uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie matury 2016 z geografii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania spodziewali się zastać w tegorocznym arkuszu, przygotowanym przez CKE? Zobacz pierwsze wrażenia i relacje maturzystów!

Matura 2016, geografia podstawowa. Jakie były wrażenia przed wejściem na egzamin?

Maturzyści, którzy decydują się zdawać na maturze przedmiot, jakim jest geografia, mają zazwyczaj dobrze sprecyzowane plany na studia, więc są w większości dobrze przygotowani do egzaminu. Tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną abiturienci dzielili się ostatnimi wrażeniami i obawami przed maturą z geografii.

Matura z geografii 2016, poziom podstawowy. Jakie zadania przygotowała w tym roku CKE?

Maturzyści, zdający dziś geografię na podstawie mogli być przygotowani na egzamin, sprawdzający ich wiedzę przede wszystkim z zagadnień, dotyczących barwnej mapy szczegółowej i odczytywania z niej informacji, funkcjonowania systemu przyrodniczego Ziemi (zjawiska, procesy itp.), systemu człowiek - przyroda - gospodarka oraz przyczyn i skutków nierównomiernego rozmieszczenia ludzi na naszej planecie. Do często powtarzających się na maturze z geografii kwestii należą problemy demograficzne społeczeństw, współczesne migracje czy przemiany społeczne, gospodarcze oraz polityczne. Każdy maturzysta, chcący osiągnąć dobry wynik z egzaminu powinien również przyswoić panujące konflikty zbrojne i inne zagrożenia we współczesnym świecie.

Matura 2016: Geografia na poziomie podstawowym. Wymagania CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dokładne wytyczne i wymagania, jakie powinien spełnić każdy maturzysta, który chce zaliczyć ten egzamin na dobrym poziomie. - Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z geografii, obejmują trzy obszary: I. Wiadomości i rozumienie (Zdający zna fakty, rozumie i stosuje pojęcia, prawidłowości i teorie oraz przedstawia i wyjaśnia zdarzenia, zjawiska i procesy), II. Korzystanie z informacji (Zdający wykorzystuje i przetwarza informacje), III. Tworzenie informacji (Zdający charakteryzuje, ocenia i rozwiązuje problemy w różnych skalach przestrzennych i czasowych).

Matura 2016 z geografii podstawowej. Publikujemy oficjalny ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Maturzyści nie będą musieli w tym roku czekać na wyniki do czerwca - jeszcze dziś wieczorem opublikujemy oficjalny arkusz i odpowiedzi do dzisiejszej matur z geografii, opracowane przez naszych ekspertów z Edulandia.pl. Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu na facebooku "Ożeż w maturę".

Więcej o: