Matura 2016 GEOGRAFIA, poziom rozszerzony. Już za kilka godzin maturzyści otworzą arkusze [ZADANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

Matura 2016 geografia - egzamin 13 maja 2016. O godzinie 14:00 maturzyści oficjalnie przystąpią do rozwiązywania matury 2016 z geografii na poziomie rozszerzonym. Według statystyk CKE jest to jeden z najczęściej i najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych - w tamtym roku podeszło do niego 22 proc. maturzystów. Matura z geografii otwiera drzwi na bardzo wiele kierunków studiów, nic więc dziwnego, że uczniowie decydują się ją zdawać i chcą być dobrze przygotowani. Sprawdź odpowiedzi do matury z geografii dziś na Edulandia.pl.

Matura 2016. Geografia, poziom rozszerzony - jak będzie przebiegał egzamin?

Tegoroczna matura z geografii na poziomie rozszerzonym będzie wyglądała dokładnie tak, jak roku poprzednim. Maturzyści dostaną arkusz, na który składa się ok. 35 zadań o charakterze zarówno zamkniętym, jak i otwartym. Będą mieli na jego rozwiązanie dokładnie 180 minut. Zagadnienia, które na pewno zawitają do dzisiejszego arkusza to m.in. prawidłowości życia przyrodniczego oraz gospodarki człowieka, system zależności człowiek- przyroda gospodarka, problemy demograficzne współczesnych społeczeństw oraz pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z mapy i innych źródeł geograficznych.

Matura 2016 GEOGRAFIA, poziom rozszerzony - najtrudniejsze maturalne zadania

W roku 2015 do najtrudniejszych zadań w arkuszu CKE zaliczyło te dotyczące obliczania wysokości górowania Słońca w miejscu oznaczonym na rysunku oraz wskazania najlepszej lokalizacji obiektów, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Pierwsze wymagało wyobraźni przestrzennej i rozumienia podstaw astronomii, a okazało się najbardziej skomplikowanym dla maturzystów poleceniem w całym arkuszu. Procent poprawnych odpowiedzi wyniósł tutaj 19. W drugim zadaniu bardzo istotnym punktem było właściwe rozumienie legendy mapy, w tym klas bonitacyjnych gleb. Poziom wykonania zadania wynosił 33 proc.

Matura 2016 geografia rozszerzona - co maturzyści opanowali bardzo dobrze?

W roku poprzednim maturzystom na maturze z geografii niemal żadnych problemów nie sprawiło zadanie 1., wymagające porównania wskazanych obszarów według podanych kryteriów na barwnej mapie szczegółowej - uczniowie osiągnęli tu 80 proc. poprawnych odpowiedzi. Maturzyści wykazali się także umiejętnością identyfikowania położenia obiektów geograficznych na podstawie mapy i fotografii. Zadanie 2., które wymagało zlokalizowania na mapie obiektów przemysłowych przedstawionych na zdjęciu, okazało się jednym z najłatwiejszych w arkuszu (poziom wykonania 78 proc.). Uczniowie, jak się okazało w przypadku polecenia 7., nieźle radzą sobie również z odczytywaniem i opisywaniem cech środowiska społeczno-gospodarczego na podstawie mapy.

Matura 2016, geografia rozszerzona. Publikujemy oficjalny ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Na oficjalne wyniki matur w tym roku trzeba będzie czekać do czerwca. Dlatego jeszcze dziś, po opublikowaniu oficjalnych arkuszy nasi eksperci z Edulandia.pl rozwiążą maturę 2016 z geografii na poziomie rozszerzonym, a my opublikujemy ich odpowiedzi na naszej stronie i facebookowym profilu "Ożeż w maturę", by każdy zaniepokojony maturzysta mógł sprawdzić, jakiego wyniku może się spodziewać.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: