Matura 2016. GEOGRAFIA, poziom podstawowy - to już dzisiaj! Co będzie na maturze z geografii? [ARKUSZ CKE, ZADANIA I ODPOWIEDZI]

Matura 2016 z geografii na poziomie podstawowym rozpocznie się już za kilka godzin. O 14:00 maturzyści zaczną rozwiązywać arkusz w tzw. starej formule, a zakończą go oficjalnie po 120 minutach. Co roku CKE przygotowuje dla zdających kilka smaczków. Zobacz, czy jesteś przygotowany do dzisiejszej matury z geografii!

Matura 2016 geografia. Poziom podstawowy - na co maturzyści powinni się przygotować?

Dzisiejszy arkusz maturalny będzie zawierał ok. 30 zadań, z czego przeważająca ich część będzie miała charakter otwarty, a kilka będzie poleceniami otwartymi. Maturzyści w tym roku powinni spodziewać się zadań m.in. z odczytywania wysokości względnej i bezwzględnej, konsekwencji ruchów Ziemi oraz poleceń, wymagających umiejętnego korzystania z mapy i innych źródeł geograficznych.

Matura 2016 geografia, poziom podstawowy - co idzie maturzystom najgorzej?

W 2014 roku do najbardziej skomplikowanych zadań w arkuszu należało polecenie 3., wymagające obliczenia różnicy wysokości między szczytem wzniesienia a miejscem na dnie doliny. Słabym punktem maturzystów okazało się tu odczytywanie poziomic z mapy, dlatego poziom wykonania tego zadania był wyjątkowo niski (zaledwie 8 proc.).

W zadaniu 1. uczniowie nie popisali się znajomością fachowych określeń. Należało tu zidentyfikować ostaniec krasowy, jaskinię i wywierzysko po ich opisie. Większość uczniów nie potrafiła wykonać zadania ze względu na nieznajomość geograficznej terminologii, przez co poziom wykonania tego zadania wyniósł 11 proc. Nieustannie na maturze z geografii wyzwaniem pozostaje również mapa polityczna Europy oraz jej integracja i dezintegracja po 1989 roku.

Matura 2016, GEOGRAFIA podstawowa. Co maturzyści opanowali dobrze?

Do pozytywnych akcentów w arkuszu maturalnym 2014 z geografii należało z pewnością polecenie 2., sprawdzające praktyczną umiejętność korelacji treści mapy z obrazem tego samego terenu przedstawionego na fotografii, które okazało się najłatwiejszym w całym arkuszu (poziom wykonania 90 proc.). Zdającym egzamin na poziomie podstawowym nie sprawiło trudności rozpoznanie na mapie doliny, której wylot przedstawiono na fotografii. Bardzo proste okazało się tez polecenie 4., gdzie maturzyści podawali te cechy środowiska przyrodniczego dolin, które świadczą o wysokich walorach krajobrazowych wklęsłych form terenu. Potwierdziło ono ich opanowaną umiejętność czytania treści mapy i korzystania z jej legendy.

Matura 2016 GEOGRAFIA podstawa - publikujemy ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Maturzyści w tym roku nie będą zmuszeni oczekiwać poprawnych odpowiedzi do czerwca. Jeszcze dzisiaj po publikacji arkusza przez CKE nasi eksperci z Edulandia.pl rozwiążą dzisiejszą maturę z geografii na poziomie podstawowym, a my opublikujemy ich odpowiedzi na stronie i naszym facebookowym profilu "Ożeż w maturę". Maturzysto, zobacz, jak zdałeś!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: