Matura 2016 geografia, poziom podstawowy - to już jutro! Co będzie na maturze z geografii? [PRZECIEKI, ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

Matura 2016 z geografii rozpocznie się już jutro, 13 maja, o godzinie 14:00. Dobry wynik z matury z geografii otwiera drzwi na bardzo wiele kierunków studiów, w tym archeologię, biotechnologię, dziennikarstwo i filologię klasyczną. Jest to więc przedmiot o charakterze interdyscyplinarnym i to między innymi dlatego tak dużo maturzystów decyduje się go zdawać. Jakie zadania pojawią się w arkuszu z geografii? Odpowiedzi do matury z geografii jutro na Edulandia.pl.

Matura 2016. Geografia, poziom podstawowy. Z czym zmierzą się maturzyści?

Arkusz maturalny z geografii na poziomie podstawowym zawiera zwykle 30 zadań, na co składają się polecenia zamknięte oraz otwarte.

- Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie barwnej, szczegółowej mapy oraz innych pomocniczych materiałów źródłowych np.: mapy przeglądowej, planu, tekstu, fotografii, tabeli statystycznej, schematu, wykresu, profilu, przekroju. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań określonych dla poziomu podstawowego - czytamy w informatorze CKE dotyczącym matury 2016 z geografii. Standardowe wymagania obejmują wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji oraz tworzenie informacji. Każdy dział ma dodatkowe wyznaczniki, o których można dowiedzieć się dokładniej na stronie CKE.

Matura 2016 GEOGRAFIA, poziom podstawowy. Podstawowe zagadnienia na maturze z geografii

Do podstawowych zagadnień, które powinien znać każdy maturzysta przed wejściem na salę egzaminacyjną, należą przede wszystkim funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi (zjawiska, procesy itp.), system człowiek-przyroda-gospodarka oraz przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludzi na naszej planecie.

Do istotnych kwestii należą także problemy demograficzne społeczeństw, współczesne migracje czy przemiany społeczne, gospodarcze oraz polityczne. Dobrze wróży, jeśli maturzysta jest również zaznajomiony z konfliktami zbrojnymi i innymi zagrożeniami we współczesnym świecie oraz w turystyce i rekreacji.

Matura 2016 geografia, podstawowa - NATRUDNIEJSZE ZADANIA

W opisie wyników matury 2014 roku CKE wskazuje kilka słabych punktów maturzystów. Było to przede wszystkim zadanie 3., które okazało się najtrudniejsze w całym arkuszu - wymagało obliczenia różnicy wysokości między szczytem wzniesienia a miejscem na dnie doliny. Wykonanie tego zadania wyniosło zaledwie 8 proc.

W zadaniu 1. należało zidentyfikować ostaniec krasowy, jaskinię i wywierzysko po ich opisie. Większość uczniów nie potrafiła wykonać zadania ze względu na nieznajomość geograficznej terminologii, przez co poziom wykonania tego zadania wyniósł 11 proc. Do powtórzenia nadal pozostaje również mapa polityczna Europy oraz jej integracja i dezintegracja po 1989 roku.

Matura 2016, geografia podstawowa. Zobacz ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Maturzyści niekoniecznie muszą czekać na wyniki do czerwca. Eksperci z Edulandia.pl rozwiążą tuż po oficjalnej publikacji arkusz matury 2016 z geografii tak, by każdy maturzysta mógł skonfrontować swoje odpowiedzi. Rozwiązania opublikujemy na naszej stronie oraz profilu facebookowym "Ożeż w maturę".

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: