Matura 2016, BIOLOGIA podstawowa - ODPOWIEDZI, Arkusze CKE, Rozwiązania

Matura 2016, biologia poziom podstawowy. Odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania - zobacz na Edulandia.pl! Matura 2016 biologia poziom podstawowy - egzamin odbył się 11 maja. Publikujemy odpowiedzi do matury 2016 z biologii podstawowej. Rozwiązania, arkusze CKE - zobacz, czy zdałeś maturę z biologii podstawowej!

Matura 2016 BIOLOGIA, poziom podstawowy - jak przebiegał egzamin?

Matura 2016 z biologii na poziomie podstawowym odbyła się w środę 11 maja. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.

Na rozwiązanie arkuszy CKE tegoroczni abiturienci mieli 120 minut. W arkuszu CKE z biologii na poziomie podstawowym znalazło się 30 zadań . Część zadań miała charakter zamknięty, a część - otwarty.

Matura 2016 BIOLOGIA - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA

Rozpoczynamy publikację przykładowych odpowiedzi do zadań z matury 2016 z biologii na poziomie podstawowym. Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi i dowiedz się, ile punktów uzyskałeś z matury z biologii.

Maturzysto, sprawdź, czy zdałeś biologię!

UWAGA: Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Zadanie 1.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1 - Komórki naskórka zawierają keratynę (białko nierozpuszczalne w wodzie).

2 - Jednym z tworów skóry właściwej są gruczoły potowe, które wydzielając pot chronią organizm.

Zadanie 2.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: P, P, F

Zadanie 3.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

a) 1 - B, 2 - D, 3 - E, 4 - C

b) Kości twarzoczaszki: kość nosowa, kość szczękowa. Kości mózgoczaszki: kość czołowa, kość skroniowa

Zadanie 4.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Nadmierna kifoza: odcinek piersiowy, ku tyłowi

Skolioza: odcinek piersiowy, boczne

Nadmierna lordoza: odcinek lędźwiowy, ku przodowi

Zadanie 5.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Mięśnie są przyłączone do kości za pomocą ścięgien. Mięsień kurcząc się/rozkurczając się "ciągnie" za sobą kość wprawiając ją w ruch.

Zadanie 6.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

pepsynogen: żołądek, 1

trypsynogen: trzustka, 2

Zadanie 7.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: P, F, P

Zadanie 8.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Niskie pH zabija drobnoustroje, które dostały się do żołądka.

Zadanie 9.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: sole mineralne, witaminy

Zadanie 10.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: F, P, P

Zadanie 11.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

a) Grupa kobiet, która uzupełniała witaminy w trakcie ciąży stanowiła grupę kontrolną, dzięki czemu można było porównać do nich grupę kobiet, które nie przyjmowały witamin i na tej postawie wyciągnąć wnioski wynikające z wpływu nieprzyjmowania witamin w trakcie ciąży na noworodki.

b) Wady rozwojowe u niemowląt, których matki nie przyjmowały witamin w trakcie ciąży występowały ok. 7-krotnie częściej niż u dzieci kobiet przyjmujących witaminy.

Zadanie 12.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

jama nosowa: C

tchawica: A

gardło: D

Zadanie 13.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

I: wdech

II: dyfuzja

III: transport

IV: dyfuzja

Zadanie 14.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

a) Oddychanie komórkowe tlenowe. W mitochondrium powstaje ATP w trakcie przeprowadzanej reakcji katabolicznej, gdzie glukoza przy udziale tlenu rozpada się na CO2 i H2O z jednoczesnym wydzieleniem energii.

b) 1. - O2, 2. - ATP

Zadanie 15.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

a) Obieg B, ponieważ krew, która się do niego dostaje z serca wpływa przez pień płucny, prowadzący do płuc, gdzie na drodze dyfuzji tlen dostaje się z nich do krwi.

b) B, C

Zadanie 16.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 17.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

a) mięśnie gładkie

b) Węzły chłonne wytwarzają przeciwciała.

Zadanie 18.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Osoba uczulona na roztocze: 2, 3, 5

Osoba uczulona na pyłek roślin: 1, 4, 6

Zadanie 19.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

oko - fale świetlne - siatkówka - płat potyliczny

ucho - fale dźwiękowe - błędnik błoniasty - płat skroniowy

Zadanie 20.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 20. - Wraz ze zmniejszeniem elastyczności soczewki osoba wcześniej zdrowa ma problemy z wyraźnym widzeniem obiektów bliskich, przez co jest zmuszona do noszenia szkieł kontaktowych.

Zadanie 21. - Obniżony poziom limfocytów u człowieka może skutkować obniżeniem odporności.

Zadanie 22.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. Nazwa hormonu: insulina , rola: obniża stężenie cukru we krwi

2. Nazwa hormonu: glukagon , rola: uwalnia cukier (wcześniej zmagazynowany) do krwi

Zadanie 23.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: dwa kodony (UCU oraz AGU) w trakcie translacji pozwalają przyłączyć do łańcucha polipeptydowego taki sam aminokwas (serynę).

Zadanie 24.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

a) prolina

b) D, E

Zadanie 25.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 26.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

a) Dzięki przeprowadzaniu badań u noworodków na fenyloketonurię jesteśmy w stanie jak najwcześniej zastosować u nich dietę o niskiej zawartości fenyloanaliny co zapobiegnie uszkodzeniom mózgu.

b) Kobietom w ciąży z fenyloketonurią zaleca się powrót do diety, ponieważ wysoki poziom fenyloanaliny może powodować uszkodzenia płodu.

Zadanie 27.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. Korzyść dla glonów: koralowce zapewniają im ochronę

2. Korzyść dla koralowców: glony zapewniają im związki organiczne powstałe na drodze fotosyntezy

Zadanie 28.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: F, F, P

Zadanie 29.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

a) 1. - szybki wzrost, 2 - brak naturalnych wrogów

b) konkurencja

Zadanie 30.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: F, P, F

Więcej o: