Matura 2016: niemiecki - ODPOWIEDZI, poziom rozszerzony na Edulandia.pl [ARKUSZE CKE]

Matura 2016 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się 12 maja o 14 i trwała dokładnie 150 minut. Niemiecki jest drugim w kolejności po angielskim najchętniej wybieranym językiem nowożytnym na maturze. Poziom rozszerzony jest szczególnie istotny dla maturzystów planujących rekrutację na kierunki filologiczne. Na stronie Edulandia.pl publikujemy oficjalne arkusze i odpowiedzi do matury 2016 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Matura 2016, NIEMIECKI rozszerzony. Arkusz CKE

W tamtym roku arkusz maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zawierał 29 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, zadań na dobieranie) oraz 9 zadań otwartych, w tym 8 krótkiej i 1 rozszerzonej odpowiedzi. Na rozwiązanie całej matury uczniowie dostali od CKE 150 minut. Umiejętności, sprawdzane na tym egzaminie organizowane są analogicznie do matury z niemieckiego na poziomie podstawowym - są to rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość konstrukcji leksykalno-gramatycznych oraz wypowiedź pisemna.

Matura 2016, niemiecki. Poziom rozszerzony: ocena wypowiedzi pisemnej

Na maturze 2016 z języka niemieckiego rozszerzonego jest kilka form wypowiedzi pisemnej: rozprawka, artykuł publicystyczny i list formalny. Każda forma charakteryzuje się oddzielnymi wymaganiami, które zostały dokładnie opisane na stronie CKE.

W treści wypowiedzi się ocenia się najpierw, do ilu elementów z polecenia maturzysta wyraźnie odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. CKE precyzuje tutaj dokładnie, jak należy traktować te terminy.

- Jako element, do którego zdający odniósł się w pracy, należy uznać komunikatywną wypowiedź, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia. Jako element rozwinięty w pracy należy uznać komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia w sposób szczegółowy. Zdający nie odniósł się w pracy do elementu wówczas, kiedy nie realizuje podpunktu treści polecenia lub realizuje ten podpunkt w sposób niekomunikatywny - widnieje w informatorze do nowej matury.

Matura 2016 JĘZYK NIEMIECKI - odpowiedzi do poziomu podstawowego

Matura 2016 z niemieckiego podstawowego odbyła się 12 maja. Uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie zadań o godzinie 9. Zobacz przykładowe odpowiedzi do matury z niemieckiego podstawowego oraz arkusze CKE i transkrypcje nagrań.

Matura 2016 NIEMIECKI - ODPOWIEDZI, poziom podstawowy >>>

Matura 2016 NIEMIECKI - Arkusze CKE i transkrypcje nagrań, poziom podstawowy >>>

Matura 2016, język niemiecki, rozszerzenie. ODPOWIEDZI, arkusz CKE

Maturzyści nie musza czekać ze sprawdzeniem swoich odpowiedzi do czerwca. Dziś wieczorem opublikujemy oficjalny arkusz matury 2016 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym wraz z odpowiedziami opracowanymi przez naszych ekspertów z Edulandia.pl. Maturzysto, sprawdź się! Przekonaj się, czy zdałeś maturę 2016 z niemieckiego rozszerzonego.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Więcej o: