Matura 2016 niemiecki, poziom podstawowy: to już jutro! Zobacz, jakie zadania pojawią się w arkuszu [PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

Matura z języka niemieckiego 2016 rozpocznie się jutro, 12 maja, o 9:00. Dla niektórych uczniów ten dzień będzie także oznaczał rozwiązywanie egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym - ta matura zacznie się o godzinie 14:00. Jakie zadania w tym roku przygotowała CKE? Publikujemy oficjalny arkusz i odpowiedzi.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Matura 2016. Niemiecki podstawowy - co maturzyści znajdą w arkuszu egzaminacyjnym?

Matura z języka nowożytnego, jakim jest niemiecki, co roku ma podobny schemat. Na poziomie podstawowym z niemieckiego sprawdzane jest kilka głównych umiejętności: rozumienie ze słuchu (na podstawie dwukrotnie odtworzonego nagrania), rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych (leksykalno - gramatycznych), oparta na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach oraz wypowiedź pisemna, czyli skonstruowanie dłuższego (do 130 słów) tekstu według wytycznych, dotyczących zarówno treści, jak i formy.

Język niemiecki 2016, matura na poziomie podstawowym. Sposób oceniania

Szczególnie istotnym punktem na maturze z języka niemieckiego jest ostatnie polecenie, wymagające skonstruowania dłuższej wypowiedzi pisemnej - jest ono wymagające, ale można za nie uzyskać sporą ilość punktów. Według wyznaczników, opracowanych przez CKE, w ocenie bierze się na początku pod uwagę, do ilu elementów z polecenia maturzysta odniósł się w treści swojej wypowiedzi, a kolejno ile z tych elementów w odpowiedni sposób rozwinął. W pracy ocenia się również jej spójność oraz zakres użytych środków językowych i ich poprawność.

Matura 2016 z niemieckiego, poziom podstawowy. Jakie będą zadania?

Arkusz maturalny będzie składał się z około 40 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru, prawda/fałsz oraz na tzw. dobieranie i z jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi. Maturzyści mogą spodziewać się zadań, sprawdzających ich wiedzę z zakresu słownictwa, niezbędnego do codziennej komunikacji oraz gramatyki, jak np. odmiana rodzajników.

Matura 2016, język niemiecki - OFICJALNY ARKUSZ I ODPOWIEDZI

W tym roku na oficjalne wyniki matur uczniowie muszą czekać wyjątkowo długo. To dlatego jutro po godzinie 14:00 opublikujemy oficjalny arkusz matury 2016 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, a eksperci z Edulandia.pl podadzą odpowiedzi zniecierpliwionym maturzystom na naszej stronie i facebookowym profilu "Ożeż w maturę".

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Więcej o: