Matura 2016 WOS, poziom podstawowy - to już dziś! [RELACJA, ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZ]

Matura 2016 z WOS-u - RELACJA NA ŻYWO. Maturzyści rozwiązują egzamin maturalny z WOS-u na poziomie podstawowym. Egzamin ten jest przez nich zdawany tylko w starej formule. Jakie zadania znajdą się na dzisiejszej maturze z WOS-u? Publikujemy arkusz CKE i odpowiedzi!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Matura 2016, WOS, poziom podstawowy - co maturzyści znajdą w arkuszu CKE?

Matura 2016 z WOS-u na poziomie podstawowym może być zdawana tylko przez osoby, które podchodzą do egzaminów w starej formule - reszta może wybrać ten przedmiot jako dodatkowy tylko na poziomie rozszerzonym. WOS na maturze jest jednym z najpopularniejszych przedmiotów - wybiera go co roku największa liczba maturzystów, również ze względu na przydatność w rekrutacji na wiele kierunków studiów.

Jak co roku CKE opublikowała informatory zawierające dokładne wymagania i kryteria oceny matury z WOS-u na poziomie podstawowym. W tegorocznym arkuszu znajdą się więc zagadnienia z prawa, nauk o społeczeństwie, organów państwowych czy sytuacji międzynarodowej. Obszar tematyczny jest bardzo szeroki, ponieważ obejmuje wiele różnych dziedzin społecznych, politycznych i prawnych, które muszą zostać przez zdającego dość dobrze opanowane, jeśli chce on liczyć na pozytywny wynik z matury.

Na napisanie matury 2016 z WOS-u podstawowego CKE przeznaczyło 120 minut.

Matura 2016 - WOS podstawowy. Najtrudniejsze ZADANIA

Co roku na maturze z WOS-u pojawiają się zagadnienia, które sprawiają maturzystom problem. W 2014 roku były to zagadnienia związane z organami samorządowymi, konstytucją RP oraz organizacjami międzynarodowymi. Warto przypomnieć sobie, jakie konflikty międzynarodowe panują we współczesnym świecie i które państwa są w nie zaangażowane. Ważna będzie też znajomość np. procesów legislacyjnych w Polsce i innych państwach, nie tylko europejskich.

Do zadań, które są dla maturzystów skomplikowane, możemy zaliczyć również te, sprawdzające wiedzę z praw człowieka i podstawowych norm prawnych. Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym cały czas pozostaje istotną umiejętnością na maturze 2016 z WOS-u podstawowego.

Matura 2016, WOS, poziom podstawowy. Kiedy ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI?

Już dziś, po godzinie 14 nasi eksperci z Eduladnia.pl rozwiążą arkusz maturalny 2016 z WOS - u, a my opublikujemy ich odpowiedzi, wraz z oficjalnym arkuszem CKE na naszej stronie oraz na portalu Facebookowym "Ożeż w maturę". Maturzysto, nie musisz czekać do czerwca - sprawdź, jak zdałeś na Edulandia.pl !

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Więcej o: