Matura 2016, matematyka, poziom rozszerzony

Matura 2016 potrwa prawie do końca maja. Już dziś uczniowie napiszą egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Matura rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa 180 minut.

Matura 2016 - jak wyglądał arkusz zeszłoroczny

Arkusz z matematyki na poziomie rozszerzonym zawierał 5 zadań zamkniętych. Najwięcej trudności uczniom sprawiło jedenaście zadań otwartych, sześć z nich wymagało krótszej odpowiedzi natomiast pięć pozostałych bardziej rozbudowanej.

Zadania są tak skonstruowane, żeby sprawdzały wiedzę z następujących obszarów podstawy programowej:

- wykorzystywanie i interpretowanie,

- modelowanie matematyczne,

- użycie i tworzenie strategii,

- rozumowanie i argumentacja.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, maturzysta mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Matura 2016 - z czym uczniowie mają największy problem?

Zeszłoroczna matura pokazała, że uczniowie nadal największy problem mają z przekształceniem postaci iloczynowej wielomianu do postaci, pozwalającej porównywać współczynniki. Uczniowie niestety nadal mają trudność z rozwiązywaniem zadań wymagających wieloetapowych rozwiązań.

Poważnym utrudnieniem okazało się również modelowanie matematyczne, czyli opisywanie w języku matematyki przebiegu zjawisk i cech badanych obiektów.

Najmniej problemów maturzystom sprawiają zadania, które nie wymagają zbyt wielu etapów rozwiązania ani starannego wyboru strategii.

Średnie wyniki procentowe na poziomie rozszerzonym wyniosły 55% i 41%, porównywalnie z poprzednimi latami.

Matura 2016 - poziom podstawowy, odpowiedzi

Maturę z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie napisali 5 maja o godzinie 9.00. Arkusz CKE z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 24 strony. Znajdowały się w nim 34 zadania, z których większość miała charakter zamknięty, a parę ostatnich - otwarty. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 50 punktów. Na rozwiązanie matury 2016 z matematyki na poziomie podstawowym tegoroczni abiturienci mieli 170 minut. Do matury z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiło w tym roku ponad 280 tys. zdających. Był to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.

Harmonogram matur 2016:

Matura 2016, 4 maja (środa), 9:00 - język polski, poziom podstawowy, oficjalne arkusze Matura 2016, język polski, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 4 maja (środa), 9:00 - język polski, poziom podstawowy, przykładowe odpowiedzi Matura 2016, język polski, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

Matura 2016, 4 maja (środa), 14:00 - język polski, poziom rozszerzony, oficjalne arkusze Matura 2016, język polski, poziom rozszerzony (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 4 maja (środa), 14:00 - język polski, poziom rozszerzony, przykładowe odpowiedzi Matura 2016, język polski, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

Matura 2016, 5 maja (czwartek), 9:00 - poziom podstawowy Sprawdź swoją wiedzę: matura 2016, matematyka (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 5 maja (czwartek), 9:00 - matematyka, poziom podstawowy Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, matematyka (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 9 maja (czwartek), 9:00 - poziom rozszerzony Sprawdź swoją wiedzę: matura 2016, matematyka (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 9 maja (czwartek), 9:00 - matematyka, poziom rozszerzony Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, matematyka (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 6 maja (piątek), 9:00 - język angielski, poziom podstawowy Sprawdź swoją wiedzę: matura 2016, język angielski, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 6 maja (piątek ), 14:00 - język angielski poziom podstawowy Sprawdź swoją wiedzę: matura 2016, język angielski, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

Matura 2016, 6 maja (piątek ) 14:00 - język angielski, poziom rozszerzony Sprawdź swoją wiedzę: matura 2016, język angielski, poziom rozszerzony (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 6 maja (piątek ) 14:00 - język angielski, poziom rozszerzony Sprawdź swoją wiedzę: matura 2016, język angielski, poziom rozszerzony (przykładowe odpowiedzi)

Matura 2016, 9 maja (poniedziałek ), 9:00 - matematyka, poziom rozszerzony Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język angielski, poziom rozszerzony (przykładowe odpowiedzi)

Matura 2016, 12 maja (piątek ) 14:00 - język niemiecki, poziom podstawowy Sprawdź swoją wiedzę: matura 2016, język niemiecki, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 12 maja (poniedziałek ), 9:00 - język niemiecki, poziom podstawowy Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język niemiecki, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

Matura 2016, 12 maja (piątek ) 14:00 - język niemiecki, poziom podstawowy Sprawdź swoją wiedzę: matura 2016, język niemiecki, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

Matura 2016, 12 maja (poniedziałek ), 14:00 - język niemiecki, poziom podstawowy Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język niemiecki, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

Więcej o: