Matura 2016: ODPOWIEDZI. Polski, matematyka, język angielski i WOS. Czy zdałeś maturę 2016? [ARKUSZE CKE]

Matura 2016 rozpoczęła się 4 maja. Do tej pory uczniowie napisali egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i WOS-u.. Odpowiedzi do matury 2016 znajdziecie w serwisie Edulandia.pl. Sprawdź, czy twoje odpowiedzi pokrywają się z odpowiedziami naszych ekspertów. Przekonaj się, czy zdałeś maturę 2016.

Matura 2016 - JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy

Matura 2016 z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła tegoroczny maraton maturalny. Uczniowie 4 maja o godzinie 9:00 zasiedli do matury 2016 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny na poziomie podstawowym trwał 170 minut. W tym czasie uczniowie musieli rozwiązać zadania zamknięte i otwarte na podstawie zamieszczonego w arkuszu fragmentu tekstu. Zadaniem, którym maturzystom sprawia co roku najwięcej trudności jest napisanie dłuższego tekstu na podstawie wybranych dwóch utworów literackich. Maturzyści mają do wyboru jeden z dwóch tematów, a każdy z tematów bazuje na dwóch utworach literackich. Tekst jest wysoko oceniany według legendarnego już "klucza maturalnego".

W tym roku maturzystom przyszło się zmierzyć z następującymi tematami:

Temat 1. Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Maturzyści mogli mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym wkładem oraz dowód osobisty. Na maturze z polskiego CKE pozwala korzystać również ze słownika ortograficznego oraz słownika poprawnej polszczyzny.

Matura 2016 z JĘZYKA POLSKIEGO - ARKUSZE poziom podstawowy>>>

Matura 2016 z JĘZYKA POLSKIEGO - przykładowe ODPOWIEDZI, poziom podstawowy>>>

Matura 2016 - j. polski, poziom rozszerzony. Co było?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut. W czasie 3 godzin maturzyści musieli napisać dłuższą wypowiedź na podstawie dwóch podanych w arkuszu źródeł literackich. Podobnie jak w arkuszu CKE z poziomu podstawowego maturzyści mieli możliwość wyboru jednego z dwóch podanych tematów.

Tematy maturalne 2016 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym brzmiały w sposób następujący:

Temat 1: Określ, jaki problem podejmuje Jan Parandowski w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Temat 2: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Matura 2016 z JĘZYKA POLSKIEGO - ARKUSZE poziom rozszerzony>>>

Matura 2016 z JĘZYKA POLSKIEGO - przykładowe ODPOWIEDZI, poziom podstawowy>>>

Matura 2016. MATEMATYKA, poziom podstawowy - 5 maja 2016

W czwartek 5 maja uczniowie napisali maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym oceniany jest według następujących kryteriów: czy potrafi używać języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników; czy rozumie i interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi; czy potrafi stworzyć strategię rozwiązania problemu oraz czy umie stworzyć łańcuch argumentów i uzasadnić jego poprawność. Matura z matematyki uznawana jest za jeden z najtrudniejszych egzaminów.

Matura MATEMATYKA - jak było w zeszłym roku? Dane o wynikach

W zeszłym roku w przypadku matematyki lepsze wyniki osiągnęli uczniowie piszący nową maturę - 82 proc. z nich zdało egzamin z matematyki. W przypadku starej matury z matematyki odsetek zdawalności wyniósł 70 proc. Maturzyści średnio zdobyli 55 proc. na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym średni wynik wyniósł 41 proc.

W arkuszu maturalnym 2015 z matematyki pojawiło się m.in. zadanie na obliczenie delty. Maturzyści musieli też poradzić sobie z geometrią czy obliczaniem prędkości. Pojawiły się też funkcje, ciągi arytmetyczne i geometryczne oraz logarytmy. Trzeba było również rozwiązać zadanie z wartością bezwzględną, w treści innego zadania pojawił się podatek VAT. Maturzyści musieli też wykazać się wiedzą z planimetrii.

Jako bardzo pracochłonne uczniowie ocenili polecenie polegające na porównaniu stosunku pól między kwadratami i rombami. Jednak najtrudniejsze na maturze 2015 z matematyki okazało się zadanie, w którym należało ustalić prawdopodobieństwo.

Matura 2016 z MATEMATYKI - ARKUSZE poziom podstawowy>>>

Matura 2016 z MATEMATYKI - przykładowe ODPOWIEDZI, poziom podstawowy>>>

Matura 2016 MATEMATYKA rozszerzona. "Arkusz szatana", ODPOWIEDZI

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbyła się w poniedziałek 9 maja. Tego egzaminu maturzyści co roku obawiają się najbardziej. Tegoroczna matura rozszerzona z matematyki, jak ocenili abiturienci, była pogromem. Podobno wielu zdających wychodziło z sali egzaminacyjnej z płaczem. Część z nich zobaczywszy zadania zawarte w arkuszach CKE od razu wyszła z sali.

Oto, co maturzyści pisali na Twitterze po maturze 2016 z matematyki rozszerzonej:

"Matematyka rozszerzona to był arkusz stworzony przez szatana, nie wiem czy będę mieć chociaż 30%"

"Brat wrócił z matmy i powiedział, że większość zdających od razu wyszła xD"

"Matematyka rozszerzona to pogrom. Jeśli będę miała 30% to będę szczęśliwa"

Według innych informacji na maturze z rozszerzonej matematyki pojawiły się wzory skróconego mnożenia, ciągi, a także zadania na obliczanie objętości ostrosłupa. Zobacz odpowiedzi do matury rozszerzonej z matematyki 2016 na Edulandia.pl oraz oficjalne arkusze CKE. Przekonaj się, czy zdałeś maturę 2016 z matematyki rozszerzonej.

Matura 2016 z MATEMATYKI - ARKUSZE, poziom rozszerzony >>>

Matura 2016 z MATEMATYKI - ODPOWIEDZI, poziom rozszerzony >>>

Matura 2016, ANGIELSKI, poziom podstawowy

Matura 2016 z angielskiego na poziomie podstawowym odbyła się w piątek 6 maja o godzinie 9.00. Na rozwiązanie arkuszy CKE tegoroczni maturzyści mieli 120 minut. Arkusz CKE do matury z angielskiego podstawowego składał się z 13 stron, na których zostało zamieszczonych 10 zadań. Trzy pierwsze zadania były zadaniami ze słuchu. Maturzyści ocenili, że ten egzamin był bardzo łatwy.

Matura 2016 z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ODPOWIEDZI poziom podstawowy>>>

Matura 2016 z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ARKUSZE, poziom podstawowy>>>

Matura 2016, WOS - dużo pytań z konstytucji RP

Matura z WOS-u odbyła się 10 maja. Po reformie odnośnie matur uczniowie mogą pisać ten egzamin tylko na poziomie rozszerzonym, ale część maturzystów mogła przystąpić do niego na poziomie podstawowym.

W arkuszach CKE na maturze z biologii rozszerzonej znalazły się takie zagadnienia jak konstytucja RP, Unia Europejska czy mniejszości narodowe i etniczne. Zaskoczeniem dla uczniów okazały się mapki z państwami afrykańskimi. Zobacz, jakie inne zadania znalazły się w arkuszach CKE z matury z biologii 2016. Porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami naszych ekspertów - sprawdź, czy zdałeś maturę 2016 z biologii!

Matura 2016 z WOS-u - ODPOWIEDZI, poziom rozszerzony >>>

Matura 2016 z WOS-u - ARKUSZE CKE, poziom rozszerzony >>>

Matura 2016 z WOS-u - ODPOWIEDZI, poziom podstawowy >>>

Więcej o: