Matura 2016, matematyka

Matura 2016 z matematyki to kolejny egzamin, z którym przyjdzie się zmierzyć tegorocznym maturzystom. Matura z matematyki jest egzaminem obowiązkowym. Odpowiedzi z matematyki będzie można znaleźć w serwisie Edulandia.pl po godzinie 13.

Matura 2016 z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut. Maksymalna liczba punktów za poprawne rozwiązanie egzaminu wynosi 50.

Matura 2016, matematyka - co możesz zabrać?

Każdy maturzysta powinien mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła również, co można zabrać na egzamin z poszczególnych przedmiotów maturalnych. Na egzamin maturalny z matematyki można zabrać cyrkiel, linijkę oraz kalkulator prosty.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

Matura 2016. Matematyka - kiedy będą odpowiedzi?

Odpowiedzi w serwisie Edulandia.pl będzie można znaleźć po godzinie 13.00. Eksperci zaczną rozwiązywać arkusze w momencie, kiedy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne. Pamiętajcie, że są to przykładowe odpowiedzi, na oficjalny klucz odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Matura 2016. Matematyka - co było?

W ubiegłym roku matura z matematyki na poziomie podstawowym zawierała 34 zadania. Zadania zamknięte miały na celu sprawdzić umiejętności interpretacji tekstu matematycznego i formułowania uzyskanych wyników, używania podstawowych pojęć matematycznych, znajomość definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się nimi w praktyce.

Zadania otwarte, które wymagały przeprowadzenia krótkiego rozumowania, podobnie jak w latach ubiegłych okazały się najtrudniejsze. Zadania dotyczące rozumowania i argumentacji w dalszym ciągu są mało opanowane przez osoby zdające.

W ubiegłym roku dwa zadania zamknięte sprawiły maturzystom dużo trudności: pierwsze, wymagające nieskomplikowanych obliczeń procentowych, oraz zadanie, w którym należało sprawdzić, czy współrzędne danego punktu spełnią równanie okręgu.

Matura 2016 - wyniki w zeszłym roku?

W przypadku matematyki lepsze wyniki osiągnęli uczniowie piszący nową maturę - 82 proc. z nich zdało egzamin z matematyki. W przypadku starej matury z matematyki odsetek zdawalności wyniósł 70 proc.

Maturzyści średnio zdobyli 55 proc. na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym średni wynik wyniósł 41 proc. W arkuszu maturalnym z matematyki pojawiło się m.in. zadanie na obliczenie delty. Maturzyści musieli też poradzić sobie z geometrią czy obliczaniem prędkości. Pojawiły się też funkcje, ciągi arytmetyczne i geometryczne oraz logarytmy. Trzeba było również rozwiązać zadanie z wartością bezwzględną, w treści innego zadania pojawił się podatek VAT. Maturzyści musieli też wykazać się wiedzą z planimetrii.

Jako bardzo pracochłonne uczniowie ocenili polecenie polegające na porównaniu stosunku pól między kwadratami i rombami. Jednak najtrudniejsze na maturze 2015 z matematyki okazało się zadanie, w którym należało ustalić prawdopodobieństwo.

Matura z matematyki. Z czym uczniowie mają największy problem?

Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy. W ubiegłym roku największą trudność sprawiły maturzystom zadania wymagające umiejętności wyprowadzania wniosku z prostego układu przesłanek. Zdający mieli również problem z rozumowaniem i argumentacją poszczególnych zadań. Natomiast dla maturzystów najłatwiejsze okazały się zadania badające umiejętność zastosowania pojęcia wartości bezwzględnej. W ubiegłorocznym arkuszu zadania umiarkowanie trudne stanowiły 36 proc., a łatwe 56 proc. wszystkich zadań zamkniętych.

Wynik egzaminu maturalnego

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca.

Świadectwo maturalne zawiera informację o procentowym wyniku z każdego zdawanego przez ucznia przedmiotu, w tym z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, obowiązkowego przedmiotu oraz ewentualnie przedmiotów dodatkowych. Przy liczbie znajduje się informacja o zdawanym poziomie, procentowym wyniku z arkuszy podstawowych i rozszerzonych.