Matura 2016, WOS rozszerzony już jutro! Zobacz HARMONOGRAM, ZADANIA, ARKUSZE I ODPOWIEDZI

Za niecałe 24 godziny maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać maturę z WOS-u rozpoczną pisanie egzaminu. Matura 2016 rozpocznie się o godzinie 9:00, a na rozwiązanie całego arkusza maturzyści będą mieli 180 minut. Ostatnie godziny poświęcicie na odpoczynek, naukę czy bezsensowny stres? Podpowiadamy, jak wartościowo spożytkować ten czas.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Matura 2016 z WOS-u, poziom rozszerzony - arkusz na poziomie rozszerzonym

Matura 2016 z WOS-u odbywa się już tylko na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę wyłącznie pisemną, a każdy maturzysta ma na napisanie go 180 minut. W tamtym roku arkusz składał się z 30 zadań, z których każde obejmowało zagadnienia, wymienione w wymaganiach CKE. Do umiejętności, które CKE uznała za niezbędne przy tej maturze, zaliczamy:

- identyfikowanie i analizowanie problemów

- rozumienie treści, argumentowanie i wnioskowanie

wykorzystywanie informacji z różnorodnych źródeł

- dostrzeganie współzależności między zjawiskami, towarzyszącymi nam we współczesnym świecie

- wykorzystywanie np. danych statystycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

Matura 2016, WOS rozszerzony - zadania na poziomie rozszerzonym

W arkuszu na maturze 2016 z WOS-u będzie około 30. zadań o formie zarówno zamkniętej, jak i otwartej. Centralna Komisja Egzaminacyjna w informatorze do tego przedmiotu zamieściła dokładną instrukcję, na jakiej zasadzie będą konstruowane pytania oraz jak będą wyglądały. W każdym poleceniu będzie czasownik wskazujący dokładnie, czego w danym zadaniu oczekuje się od maturzysty.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym wg opisu CKE:

- będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej oraz aby odwoływały się do różnorodnej tematyki (społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe),

- będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

- będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi

- będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych - tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte,

- będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,

- będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki itp.

Matura 2016, matura rozszerzona WOS - komentarze przed maturą

Twitterowicze na portalu przed tym egzaminem dzielą ze sobą głównie obawy. Ale nie wróży to tak źle - oznacza to, że traktują te maturę poważnie i solidnie się przygotowują.

Matura 2016, WOS rozszerzony - kiedy ODPOWIEDZI?

By maturzyści, przejmujący się wynikami i swoimi odpowiedziami nie musieli czekać do czerwca, przygotowaliśmy niespodziankę - eksperci Edulandia.pl rozwiążą oficjalny arkusz chwilę po jego opublikowaniu, a my zamieścimy ich odpowiedzi na naszej stronie oraz profilu facebookowym "Ożesz w maturę".

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Więcej o: