Matura 2016 z MATEMATYKI, poziom rozszerzony już JUTRO! [SPRAWDŹ HARMONOGRAM, ZADANIA, ARKUSZE]

Matura 2016 z matematyki rozszerzonej - ten egzamin czeka jutro na przyszłych lekarzy, ekonomistów czy bankowców. Dla wielu maturzystów to bilet na wymarzoną uczelnię i kierunek studiów, tym bardziej ostatnie powtórzenie z matematyki jest z pewnością przemyślane i intensywne. Co może czekać jutro o 9:00 na maturzystów za drzwiami sali egzaminacyjnej na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym?

Matura 2016, matematyka rozszerzona - CKE już od dawna gotowa

Jutro o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Cały egzamin ma formę pisemną i będzie trwał 180 minut. Tak jak w przypadku matury z matematyki na poziomie podstawowym, tu także w arkuszu wystąpią trzy typy zadań maturalnych:

1. Zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, oceniane za 1 punkt.

2. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym tzw. zadania z kodowaną odpowiedzią, polegające na wpisaniu przez ucznia, żądanych w poleceniu, cyfr z wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie w tym przypadku podlega tylko zakodowany wynik. Zadania tego typu punktowane są od 0 do 2. punktów.

3. Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, wymagające podania nie tylko strategii i poprawnego rozwiązania, ale także przedstawienia swojego toku rozumowania. Maturzysta może w tym wypadku otrzymać 4,5 lub 6 punktów.

Matura 2016 z MATEMATYKI - poćwicz przez maturą! Sprawdź naszą bazę z testami, arkuszami maturalnymi i kluczami odpowiedzi >>>

Matura 2016, matematyka rozszerzona - nowe oblicze

W informatorze do matury rozszerzonej 2016 z matematyki CKE zamieściła istotną informację na temat charakteru i wyglądu arkusza egzaminacyjnego: - Egzamin na poziomie rozszerzonym zmieni się tak, by lepiej zmierzyć, w jakim stopniu zdający spełniają wymagania ogólne podstawy programowej. W efekcie, mniej będzie rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. W szczególności oznacza to, że wymagania szczegółowe przypisane w podstawie programowej do wcześniejszych etapów kształcenia mogą pojawić się w nowym kontekście. Dobrym przykładem takiej sytuacji może być zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do obliczenia pola przekroju ostrosłupa, w szczególności takiego ostrosłupa, który nie jest prawidłowy - czytamy na oficjalnej stronie.

Ważne też jest, by przed wejściem na maturę powtórzyć zagadnienia, które niemal co roku powtarzają się przy okazji tego egzaminu. Są to m.in. geometria kartezjańska, funkcje, planimetria, statystyka opisowa, ciągi, wielomiany. Na pewno przyda się też odświeżenie zadań, wykorzystujących rachunek różniczkowy.

Matura 2016, matematyka rozszerzona - Twitterowicze w natarciu

Na Twitterze komentarze i nastroje są podzielone, mimo że przygotowania z pewnością były solidne.

Jak mówi stara maksyma - "sen to zdrowie" również dla umysłu, więc przed egzaminem warto zażyć go jak najwięcej. A by czasem nie pomylić dni i nie nastawić źle budzika, przypominamy jeszcze harmonogram wszystkich egzaminów maturalnych.

Zobacz HARMONOGRAM!

Matura 2016, matematyka rozszerzona - PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

Na oficjalne wyniki, jak co roku, trzeba będzie trochę poczekać, więc zachęcamy do śledzenia naszej strony - eksperci z Edulandia.pl rozwiążą arkusze maturalne zaraz po egzaminie, a my opublikujemy odpowiedzi dla wszystkich, mniej lub bardziej zniecierpliwionych maturzystów. Zapraszamy także do śledzenia komentarzy na naszym facebookowym profilu "Ożesz w maturę".

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: