Egzamin gimnazjalny 2016, dziś część MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA [ODPOWIEDZI, ZADANIA]

Egzamin gimnazjalny 2016 w części matematyczno-przyrodniczej rozpocznie się jutro o 9. Gimnazjaliści będą mieli 60 minut na napisanie testu z przedmiotów przyrodniczych i 90 minut na rozwiązanie zadań z matematyki. Jakie zadania pojawią się na tej części egzaminu gimnazjalnego? Zobacz odpowiedzi do części humanistycznej!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Matematyka - oficjalne ARKUSZE Zobacz zadania!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Matematyka - ODPOWIEDZI Gimnazjalisto, sprawdź, jak ci poszło!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Przedmioty przyrodnicze - oficjalne ARKUSZE Zobacz zadania!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Przedmioty przyrodnicze - ODPOWIEDZI Gimnazjalisto, sprawdź, jak ci poszło!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Historia i WOS - oficjalne ARKUSZE Zobacz zadania!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Historia i WOS - ODPOWIEDZI Gimnazjalisto, sprawdź, jak ci poszło!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Język polski - oficjalne ARKUSZE Zobacz zadania!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Język polski - ODPOWIEDZI Gimnazjalisto, sprawdź, jak ci poszło!

Egzamin gimnazjalny 2016, część matematyczno - przyrodnicza - jak będzie wyglądała?

Arkusz egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej i nauk przyrodniczych będzie miał formę pisemną. Na napisanie każdej z części gimnazjalista będzie miał kolejno 90 i 60 minut. Test będzie zawierał ok. 23 zadania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, jak również polecenia typu prawda/fałsz oraz pytania otwarte, wymagające od ucznia sformułowania samodzielnej wypowiedzi. Na egzaminie pojawią się również materiały źródłowe, jak rysunki czy wykresy.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 - sprawdź naszą bazę ARKUSZY I ODPOWIEDZI!

Egzamin gimnazjalny 2016, część matematyczno - przyrodnicza - jakie będą zadania?

Testy gimnazjalne z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych opierają się w głównej mierze na sprawdzeniu umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania prawidłowych wniosków na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych. Na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym z matematyki uczniowie mogą spodziewać się poleceń, dotyczących szczególnie geometrii, działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz pierwiastków. Część przyrodnicza będzie sprawdzała umiejętność wnioskowania na podstawie przedstawionych doświadczeń, znajomość metodyki badań czy zdolność odpowiedniego odczytania i interpretowania map. Zapraszamy do prześledzenia naszych artykułów, dotyczących najtrudniejszych zadań z każdej części egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny 2016, cześć matematyczno-przyrodnicza - co warto powtórzyć?

Na systematyczne powtarzanie jest już niestety za późno, ale, bazując na egzaminach z poprzednich lat, mamy kilka rad, co należy powtórzyć tuż przed wejściem na salę:

- podstawowe informacje, dotyczące układów narządów człowieka, jak np. układ oddechowy

- obliczanie stężenia procentowego

- rozróżnienie na węglowodory nasycone i nienasycone

- zasady działania na ułamkach oraz procentach

Egzamin gimnazjalny 2016 - ODPOWIEDZI I ARKUSZE

Każdego dnia egzaminu będziemy publikować aktualny arkusz i przykładowe odpowiedzi do poszczególnych części. Zapraszamy na stronę edulandia.pl codziennie po godzinie 14:00. Zachęcamy też do dyskusji na naszym facebookowym profilu "Gimnazjalipsa".

Dyskutuj o egzaminie gimnazjalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Gimnazjalipsa".