Egzamin gimnazjalny 2016 [ODPOWIEDZI]

Egzamin gimnazjalny 2016 to jeden z ważniejszych egzaminów w życiu uczniów klas trzecich. Egzamin gimnazjalny dzieli się na część humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą. Ostatniego dnia zmagań odbywa się egzamin gimnazjalny z języków obcych. Zobacz odpowiedzi do wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny 2016 rozpocznie się egzaminem z części humanistycznej. O godzinie 9.00 uczniowie napiszą język polski, z kolei o 11.00 historię i WOS.

Egzaminy gimnazjalne z poprzednich lat. Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Sprawdź, jakich błędów się wystrzegać. Zbiór testów gimnazjalnych >>

Egzamin gimnazjalny 2016, język polski

- Egzamin gimnazjalny 2016, 18 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język polski (oficjalne arkusze)

- Egzamin gimnazjalny 2016, 18 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język polski (przykładowe odpowiedzi)

Egzamin gimnazjalny 2016, historia, wos

- Egzamin gimnazjalny 2016, 18 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, historia i wiedza o społeczeństwie (oficjalne arkusze)

- Egzamin gimnazjalny 2016, 18 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, historia i wiedza o społeczeństwie (przykładowe odpowiedzi)

Egzamin gimnazjalny 2016, matematyka

- Egzamin gimnazjalny 2016, 19 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, matematyka (oficjalne arkusze)

- Egzamin gimnazjalny 2016, 19 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, matematyka (przykładowe odpowiedzi)

Egzamin gimnazjalny 2016, przedmioty przyrodnicze

- Egzamin gimnazjalny 2016, 19 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, przedmioty przyrodnicze (oficjalne arkusze)

- Egzamin gimnazjalny 2016, 19 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, przedmioty przyrodnicze (przykładowe odpowiedzi)

Egzamin gimnazjalny 2016, języki obce, poziom podstawowy

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język angielski, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język angielski, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język angielski, poziom podstawowy (transkrypcje nagrań)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język niemiecki, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język niemiecki, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język niemiecki, poziom podstawowy (transkrypcje nagrań)

Egzamin gimnazjalny 2016, języki obce, poziom rozszerzony

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język angielski, poziom rozszerzony (oficjalne arkusze)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język angielski, poziom rozszerzony (przykładowe odpowiedzi)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język angielski, poziom rozszerzony (transkrypcje nagrań)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język niemiecki, poziom rozszerzony (oficjalne arkusze)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język niemiecki, poziom rozszerzony (przykładowe odpowiedzi)

- Egzamin gimnazjalny, 20 kwietnia 2016 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2016, język niemiecki, poziom rozszerzony (transkrypcje odpowiedzi)

Egzamin gimnazjalny 2016: wyniki

Gimnazjalista otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej.

Wynik centylowy to zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 65, dowie się, że 65 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 35 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Prace gimnazjalistów sprawdzane będą przez egzaminatorów, a wyniki zostaną przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE). W dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwami szkolnymi uczniowie uzyskają też zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Zobacz wideo