Egzamin gimnazjalny 2016. Kiedy może zostać odwołany? Czy w przeszłości egzamin został unieważniony?

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie ścisłych procedur ustalonych przez CKE. Jeden z głównych zapisów dotyczy okoliczności, w których egzamin może zostać przerwany albo unieważniony. W jakich sytuacjach gimnazjalistom grozi powtórzenie egzaminu? Dlaczego egzamin gimnazjalny został unieważniony w poprzednich latach?

Egzaminy gimnazjalne z poprzednich lat. Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Sprawdź, jakich błędów się wystrzegać. Zbiór testów gimnazjalnych >>

Egzamin gimnazjalny 2016: w jakich okolicznościach trzeba go powtórzyć?

Zasady i procedury przebiegu egzaminu gimnazjalnego określa CKE. W przepisach jest zasada mówiąca o warunkach, które skutkują unieważnieniem lub przerwaniem egzaminu. Egzamin gimnazjalny zostaje unieważniony w następujących sytuacjach:

- gdy stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez ucznia,

- gdy uczeń wniósł do sali egzaminacyjnej urządzenie telekomunikacyjne albo korzystał z niego w sali egzaminacyjnej,

- gdy uczeń zakłócał prawidłowy przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Jeśli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zauważy, że doszło do któregoś z wymienionych wyżej przypadków, ma obowiązek przerwać danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

Egzamin gimnazjalny 2016: kiedy termin powtórkowy?

Dla tych gimnazjalistów, którzy będą musieli powtarzać egzamin, został zaplanowany drugi termin zmagań z zadaniami. Terminarz egzaminu powtórkowego został ustalony przez CKE na następujące dni:

- część humanistyczna - 1 czerwca 2016 r. (środa), w tym:

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00,

z zakresu języka polskiego - godz. 11:00,

- część matematyczno-przyrodnicza - 2 czerwca 2016 r. (czwartek), w tym:

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00,

z zakresu matematyki - godz. 11:00,

- język obcy nowożytny - 3 czerwca 2016 r. (piątek), w tym:

na poziomie podstawowym - godz. 9:00,

na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00.

Egzaminy gimnazjalne z poprzednich lat. Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Sprawdź, jakich błędów się wystrzegać. Zbiór testów gimnazjalnych >>

Egzamin gimnazjalny: dlaczego uczniowie musieli powtarzać egzamin?

W poprzednich latach doszło już do sytuacji, kiedy egzamin gimnazjalny trzeba było powtarzać. Stało się tak w 2012 roku w Głownie, w województwie łódzkim. Podczas egzaminu złamano zasadę mówiącą o tym, że w zespole pilnującym gimnazjalistów nie mogą się znajdywać nauczyciele przedmiotu, z którego właśnie pisany jest test. W pięciu salach, w których rozwiązywano część matematyczno-przyrodniczą, 125 uczniów pilnowali nauczyciele właśnie tych przedmiotów. Ci gimnazjaliści musieli powtarzać egzamin w drugim terminie. Podobnie było w przypadku 112 uczniów zdających część humanistyczną.

Dwa lata temu groźba powtarzania egzaminu gimnazjalnego zawisła nad uczniami w Damasławsku (woj. wielkopolskie). Tamtejsi gimnazjaliści piszący egzamin językowy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęli rozwiązywanie arkuszy pół godziny wcześniej niż w reszcie szkół. Okazało się jednak, że żaden z uczniów nie opuścił sali przed rozpoczęciem egzaminu w innych placówkach, dlatego nie doszło do wycieku testów. W związku z tym CKE nie unieważniła egzaminu.

Egzamin gimnazjalny 2016: uwaga na fałszywe informacje o unieważnieniu egzaminu!

W zeszłym roku gimnazjaliści najedli się strachu, kiedy pojawiły się informacje mówiące o konieczności powtórzenia egzaminu gimnazjalnego "z powodu nieprawidłowości". Szybko okazało się, że to fałszywa wiadomość, która - rozprzestrzeniając się jak wirus za pośrednictwem mediów społecznościowych - miała wyłudzać od gimnazjalistów ich dane osobowe i pieniądze.

Gimnazjaliści! Nie dajcie się zwieść takim informacjom i nie wpadajcie w panikę.

Egzamin gimnazjalny 2016: ODPOWIEDZI i arkusze

Każdego dnia po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego w serwisie Edulandia.pl będziemy publikować oficjalne arkusze CKE oraz przykładowe odpowiedzi. Gimnazjalisto, zobacz nasze rozwiązania i sprawdź, jak napisałeś egzamin gimnazjalny 2016!

Egzaminy gimnazjalne z poprzednich lat. Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Sprawdź, jakich błędów się wystrzegać. Zbiór testów gimnazjalnych >>