Lektury - tematy maturalne: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza

"Pan Tadeusz" jako epopeja narodowa to jedna z istotniejszych lektur maturalnych. Egzaminatorzy i eksperci nie raz sięgali do Mickiewicza na maturach właściwych i próbnych. Warto mieć na uwadze częstotliwość pojawiania się tej pozycji na poziomie zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym. Zobacz przegląd tematów wypracowań!

Matura próbna 2014/15, poziom podstawowy

Eksperci z CKE ostatni raz zaproponowali "Pana Tadeusza" jako temat na próbnej maturze na poziomie podstawowym w tamtym roku.

Temat wypracowania: Czy odkupienie winy zwalnia człowieka z odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, do całego utworu oraz do innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Matura 2009, poziom podstawowy

Maturzyści piszący egzamin w 2009 roku musieli zmierzyć się z charakterystyką Zosi i Telimeny.

Temat wypracowania : Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz" scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.

"PAN TADEUSZ" A. Mickiewicza - streszczenie, bohaterowie, motywy, cytaty - zobacz naszą BAZĘ LEKTUR >>>

Matura 2007, poziom rozszerzony

Ostatnim razem "Pan Tadeusz" obecny był na maturze rozszerzonej w 2007 roku, gdzie pojawił się w odniesieniu do innego utworu.

Temat wypracowania: Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Różyckiego "Dwanaście stacji". Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do "Pana Tadeusza"?

Matura próbna 2005/6, poziom podstawowy

Na próbnej maturze w grudniu 2005 maturzyści mogli poruszyć tematykę "Pana Tadeusza" w kontekście obrazu Rosjan.

Temat wypracowania: Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów "Pana Tadeusza" i "Dziadów" cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

Matura 2016 z JĘZYKA POLSKIEGO - poćwicz przez maturą! Sprawdź naszą bazę z testami, arkuszami maturalnymi i kluczami odpowiedzi >>>

Więcej o: