Egzamin gimnazjalny 2016: NAJTRUDNIEJSZE ZADANIA z poprzednich lat [ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI]

Egzamin gimnazjalny 2016 tuż za rogiem! Przez trzy dni zdający będą zmagać się z testami z języka polskiego, matematyki, nauk przyrodniczych i języka obcego nowożytnego. Przypominamy zadania, które w części matematyczno-przyrodniczej sprawiły uczniom poprzednich roczników najwięcej problemów. Zobacz odpowiedzi, rozwiązania i arkusze CKE!

Egzamin gimnazjalny 2016, matematyka: arkusze CKE, zadania, rozwiązania!

W roku 2015 arkusz CKE na egzamin gimnazjalny z matematyki zawierał 23 zadania, z czego 20 z nich miało formę zamkniętą, a 3 otwartą. Większość poleceń miała charakter jednokrotnego wyboru, pojawiło się też kilka pytań typu prawda/fałsz. W arkuszu CKE jak co roku wykorzystano materiały źródłowe w postaci wykresów, rysunków itp. Cały egzamin trwał 90 minut.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 - sprawdź naszą bazę ARKUSZY I ODPOWIEDZI!

Egzamin gimnazjalny 2016, matematyka: NAJTRUDNIEJSZE ZADANIA - sprawdź rozwiązania

Egzamin gimnazjalny z matematyki w poprzednim roku wykazał, że najwięcej problemów sprawia uczniom geometria, szczególnie jeśli chodzi o stereometrię. Problem było też wnioskowanie i argumentowanie w zadaniach otwartych.

Wyobraźnia przestrzenna jest zdolnością, która na egzaminie gimnazjalnym zawodzi wielu uczniów. Wykazało to zadanie 18., polegające na prawidłowym rozpoznaniu siatek przedstawionych brył. Poziom prawidłowych odpowiedzi w tym poleceniu wyniósł 47 proc.

embed

fot. CKE

Zadania 14. i 22. sprawdzały umiejętność logicznej argumentacji i interpretacji wniosków. Poziom wykonania tych poleceń to zaledwie 33 proc.

embed

fot. CKE

embed

fot. CKE

Bardzo skomplikowane dla gimnazjalistów okazało się również polecenie ostatnie, mające charakter otwarty. Chodziło o dopasowanie odpowiedniego algorytmu do przedstawionej w zadaniu nietypowej sytuacji. Wybór właściwiej strategii rozwiązania sprawił uczniom dużą trudność - większość z nich nie pamiętała wzorów na objętość walca czy pole równoległoboku albo źle te wzory przekształciło. Zadanie prawidłowo wykonało zaledwie 24 proc. uczniów.

fot. CKE

Najtrudniejsze w całym arkuszu egzaminacyjnym okazało się zadanie 4., bazujące na umiejętnościach operowania pierwiastkami i wiedzy, dotyczącej wyrażeń algebraicznych. Większość uczniów nie pamiętała, że pierwiastek można przedstawić również w postaci iloczynu dwóch liczb i nie poradziła sobie z wyłączeniem odpowiedniego czynnika przed pierwiastek. Poziom wykonania tego zadania wyniósł 23 proc.

embed

fot. CKE

Egzamin gimnazjalny 2016, przedmioty przyrodnicze: arkusze CKE i ZADANIA

Arkusz testu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych w tamtym roku składał się z 24 zadań, obejmujących wiedzę z biologii, chemii, fizyki i geografii. Egzamin gimnazjalny podzielono więc na cztery części, na każdą przeznaczając po 6 pytań zamkniętych, na dobieranie oraz typu prawda/fałsz. Test trwał 60 minut i dla większości gimnazjalistów okazał się trudny lub bardzo trudny.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 - sprawdź naszą bazę ARKUSZY I ODPOWIEDZI!

Egzamin gimnazjalny 2016, biologia: NAJTRUDNIEJSZE ZADANIA - zobacz!

Test gimnazjalny z poprzedniego roku pokazuje, że zdający nie do końca radzą sobie z metodyką badań, myśleniem w sposób typowo naukowy oraz z przyswajaniem wiedzy specjalistycznej, dotyczącej np. świata owadów lub układów narządów człowieka.

Zadanie 2., ocenione przez CKE jako umiarkowanie trudne, dotyczyło metodyki badań biologicznych. Uczeń miał za zadanie zadecydować, czy na podstawie przedstawionego doświadczenia jest zdolny sformułować wniosek. Zadanie wykonało poprawnie 54 proc. uczniów.

embed

fot. CKE

Zdecydowanie trudniejsze okazało się zadanie 1., wymagające wiedzy o cechach owadów i pajęczaków oraz prawidłowej interpretacji podanych informacji, które większość gimnazjalistów uznała za nieważne i przez to nie zakwalifikowała prawidłowo podanego organizmu. Prawidłowej odpowiedzi udzielił w tym przypadku co piąty uczeń (25 proc.).

embed

fot. CKE

Zadania 3. i 5. miały najniższy z biologii poziom wykonania - 35 proc. Sprawdzały one kolejno wiedzę na temat układu oddechowego człowieka oraz zasad dziedziczenia i allenów dominujących.

embed

fot. CKE

embed

fot. CKE

Egzamin gimnazjalny 2016, chemia: NAJTRUDNIEJSZE ZADANIA

W teście gimnazjalnym w poprzednim roku zadania z chemii oraz fizyki okazały się tymi najbardziej skomplikowanymi.

Z chemii najbardziej kłopotliwe były dla gimnazjalistów polecenia 11. i 12., badające kolejno zdolność prawidłowego obliczenia stężenia procentowego w przypadku nietypowego zaprezentowania danych oraz umiejętność rozróżnienia węglowodorów nasyconych od nienasyconych - jest to zagadnienie bardzo często powtarzane na egzaminie gimnazjalnym. Procent prawidłowych odpowiedzi wyniósł 31 proc.

embed

fot. CKE

embed

fot. CKE

Egzamin gimnazjalny 2016, fizyka: najtrudniejsze zadania

Duże i bardzo trudności sprawiły tu uczniom polecenia 17. i 14. W pierwszym przypadku gimnazjaliści nie potrafili oszacować ilości zużytej energii elektrycznej, bazując na podanych danych. Błąd wynikał z nie kojarzenia zużycia energii z czasem pracy poszczególnych urządzeń. Prawidłowo to zadanie wykonało 41 proc. uczniów.

embed

fot. CKE

Polecenie 14. na teście gimnazjalnym polegało na ocenie prawdziwości zdań w oparciu o tabelę źródłową. Gimnazjaliści często błędnie interpretowali moc grzałki z energią, przez co poziom wykonania zadania wyniósł 33 proc.

embed

fot. CKE

Egzamin gimnazjalny 2016, geografia: najtrudniejsze zadania

Zadania z geografii na teście gimnazjalnym opierają się głównie na umiejętnościach wykorzystywania materiałów źródłowych, tj. mapy, tabele statystyczne itp. Dla wiekszości gimnazjalistów największą trudność stanowiły zadania 19. i 24. Poziom ich wykonania to kolejno 41 i 20 proc.

Zadanie 19. sprawdzało umiejętność określania położenia matematyczno - geograficznego punktów na mapie. Konieczna była tu znajomość zasad długości i szerokości geograficznej.

embed

fot. CKE

Polecenie 24. wymagało zdolności odczytania z mapy cech klimatycznych Polski wykorzystując izotermy. Dużo gimnazjalistów nieprawidłowo interpretowało związek malejących i wzrastających wartości izoterm, nie posiadło też podstawowej wiedzy, dotyczącej klimatu i średnich temperatur panujących w ich rodzimym kraju.

embed

fot. CKE

Egzamin gimnazjalny 2016 - ODPOWIEDZI, ARKUSZE!

Egzamin gimnazjalny w tym roku rozpoczynie się w poniedziałek, 18 kwietnia i potrwa trzy dni. Każdego dnia na stronie Edulandii będziemy publikować dla was arkusze i prawidłowe odpowiedzi. Zapraszamy też do dyskusji na naszym facebookowym profilu "Gimnazjalipsa".

Dyskutuj o egzaminie gimnazjalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Gimnazjalipsa".