Egzamin gimnazjalny 2016 - powtórzenie wiadomości! [CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA]

Egzamin gimnazjalny 2016 odbędzie się już 18 kwietnia. Czy wiesz, jaki zakres materiału cię obowiązuje? Spróbuj rozwiązać przykładowe zadania z poprzednich lat i sprawdź, czy jesteś przygotowany!

Egzamin gimnazjalny 2016 - harmonogram

Termin części humanistycznej ustalono na 18 kwietnia. O 9:00 uczniowie zaczną pisać test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a o 11:00 zmierzą się z językiem polskim.

Egzamin gimnazjalny 2016 - część humanistyczna

Egzamin gimnazjalny sprawdza wiadomości i umiejętności, które zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, uczeń na tym etapie edukacji powinien już posiadać. Ma on formę pisemną, a przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Sprawdź, czy dostatecznie dobrze opanowałeś materiał z części humanistycznej!

Egzamin gimnazjalny 2016 - język polski

Możesz być pewny, że na części z języka polskiego nie zabraknie poleceń sprawdzających umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury.

Fot. CKE

Fot. CKE

Egzamin gimnazjalny 2016 z języka polskiego - wypracowanie

Ostatnie zadanie na egzaminie zawsze sprawdza umiejętność tworzenia tekstu własnego. Komisja oceni między innymi, czy twoja świadomość językowa jest na odpowiednim poziomie, czy stosujesz właściwe zasady organizacji tekstu oraz czy znasz obowiązujące zasady ortograficzne i interpunkcyjne.

Fot. CKE

Fot. CKE

Egzamin gimnazjalny 2016 - historia i WOS

W części sprawdzającej wiadomości z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie także nie zabraknie zadań dotyczących analizy i interpretacji tekstu:

Fot. CKE

Wiele zadań odnosi się także do chronologii historycznej:

Fot. CKE

Egzamin gimnazjalny 2016 - Wiedza o społeczeństwie

Jeżeli chcesz dobrze poradzić sobie z pytaniami z zakresu wiedzy o społeczeństwie, powinieneś znać podstawy ustroju RP:

Fot. CKE

Bardzo często pojawiają się także pytania dotyczące demokracji:

Fot. CKE

Dyskutuj o egzaminie gimnazjalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Gimnazjalipsa".