Matura 2016: matura z geografii - jakie są wymagania?

Nauka i powtórki do egzaminu nie dadzą zbyt dużych efektów, jeśli nie wiesz, jakiej wiedzy i umiejętności będą wymagać egzaminatorzy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące matury z geografii i przykładowe zadania.

Matura 2016: matura z geografii - co sprawdza ten egzamin?

Matura z geografii sprawdza umiejętność rozpoznania i zanalizowania problemów występujących w środowisku geograficznym. Maturzysta musi także dostrzegać prawidłowości i zależności dotyczące środowiska przyrodniczego oraz związków człowieka z gospodarką i przyrodą . Powinien również potrafić wykorzystać i przetworzyć materiały źródłowe, dołączane do zadań oraz posługiwać się narzędziami matematycznymi i terminologią geograficzną przy opisie i analizach zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym.

Matura 2016: matura z geografii - wymagania CKE

Na maturze z geografii każdy uczeń powinien:

znać najważniejsze geograficzne zagadnienia globalne i lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

posiadać informacje o aktualnych wydarzeniach, zachodzących w środowisku geograficznym

znać zasady korzystania i odczytywania map barwnych szczegółowych, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów itp.

orientować się w zagadnieniach turystyki w Polsce i poza jej granicami

Egzamin maturalny z geografii ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz zawiera około 50 zadań. Na maturze możecie mieć przy sobie linijkę, kalkulator oraz lupę.

Przykładowe zadania na maturze z geografii:

fot CKE

fot. CKE

fot. CKE