Jak poszła matura z WOSU w zeszłym roku?

W tym roku maturzyści pisali te przedmioty jako dodatkowe, mogli rozwiązywać tylko arkusze na poziomie rozszerzonym. Niestety nie poszły zbyt dobrze - tylko połowa tegorocznych maturzystów zdało maturę z historii, podczas gdy odsetek zdawalności matury z wiedzy o społeczeństwie wyniósł tylko 26. proc.

Na maturze z historii absolwenci mieli do wyboru aż pięć tematów, na podstawie, których musieli napisać wypracowanie. Wśród nich pojawiły się takie kwestie, jak przyczyny kryzysu w Rzymie w V w. n.e., rozbicie dzielnicowe, wpływ reformacji na Polskę, zrywy narodowe XIX wieku a rewolucja społeczna czy polityka Wielkiej Brytanii wobec III Rzeszy w latach 1933-1945.

W tym roku na maturze rozszerzonej z WOS-u pojawiły się zadania z procesu legislacyjnego. Oprócz tego maturzyści mieli uzupełnić pozew w sprawie cywilnej. Nie mogło zabraknąć również pytań odnoszących się do funkcjonowania Unii Europejskiej. Nikogo nie zaskoczyły mapki z krajami. Pojawiła się też kwestia jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli popularnych w tym roku wyborczym JOW-ów.

WOSWOS CKE

Źródło: CKE

Zmiana formuły egzaminu maturalnego w zakresie egzaminów dodatkowych nie wpłynęła na wybieralność przedmiotu. W roku 2015 do egzaminu przystąpiło nieco ponad 37 tysięcy maturzystów.

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny, różnorodność tematyczna (socjologia, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, ekonomia) powoduje, że staje się on szczególnie trudny do opanowania. Problem ten uwidaczniają szczególnie zadania sprawdzające umiejętności złożone, w którym wykonują oni poprawnie tylko jeden z elementów.

WynikiWyniki CKE

Analizując wyniki matury 2016 z WOS-u, nauczyciele powinni kłaść większy nacisk na wiedzę z zakresu uprawnień poszczególnych organów państwowych w RP. Wreszcie, uczniowie winni znacznie bardziej przygotować się także z problematyki stosunków międzynarodowych, szczególnie organizacji międzynarodowych i ich struktury, oraz gospodarki.