Matura ustna z języka angielskiego - wyrażenia, które pomogą ci zdać ją na 100%

Podczas matury ustnej z języka angielskiego warto znać najważniejsze zwroty, które mogą być bardzo przydatne w trakcie rozmowy z komisją egzaminacyjną. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Wyrażanie opinii:

1. In my judgment... - Moim zdaniem...

2. Strictly speaking... - Mówiąc wprost...

3. It would be more accurate to say that... - Bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że...

4. There is no doubt about it that... - Nie ma wątpliwości co do tego, że...

5. To be brief... - Krótko mówiąc...

6. The point I'm trying to make is... - Chodzi mi o to...

7. When it comes to me... - Jeśli chodzi o mnie...

Zgadzanie się:

1. I couldn't agree more... - W zupełności się zgadzam...

2. I must agree with that... - Muszę się z tym zgodzić...

3. That sounds reasonable. - To brzmi rozsądnie.

Wyrażanie niezdecydowania:

1. To be honest... - Jeśli mam być szczery...

2. I'm not entirely convinced... - Nie jestem do końca przekonany...

3. I haven't the faintest idea about... - Nie mam najmniejszego pojęcia o...

4. I haven't the remotest conception... - Nie mam zielonego pojęcia...

Negocjowanie:

1. That's a valid point, but... - Słuszna uwaga, ale...

2. I'd like to raise a question about... - Chciałbym podnieść kwestię na temat...

3. Another significant point is that... - Kolejną istotną kwestią jest to, że...

4. Let me elaborate... - Pozwól mi rozwinąć...

5. From all angles... - Uwzględniając wszelkie aspekty...

Wyrażanie innego zdania:

1. Excuse my interrupting you, but... - Przepraszam, że Ci przerywam, ale...

2. I'm not at all convinced that... - Nie jestem przekonany co do tego, że...

3. I am firmly opposed to the idea that... - Jestem całkowicie przeciwny temu, że...

4. I'm of a different opinion because... - Mam inne zdanie, ponieważ...

5. I can't go along with that. - Nie mogę się z tym zgodzić.

6. I can't agree with this idea. - Nie mogę się z tym zgodzić.

Opis obrazka:

1. At the first glimpse... - Na pierwszy rzut oka

2. In the foreground we can see... - Na pierwszym planie możemy zobaczyć...

3. In the background there is... - Na dalszym planie znajduje się...

4. The viewer's attention is focused on... - Uwaga widza jest skupiona na...

5. The picture shows a scene from... - Obrazek pokazuje scenę z...

Inne wyrażenia:

1. moreover - poza tym

2. nevertheless - pomimo to

3. hence - stąd

4. therefore - zatem

Więcej o: