Standardowe pytania na maturze z biologii! Sprawdź, czy zdasz!

Choć arkusze maturalne z poszczególnych lat różnią się od siebie, wszystkie układane są w oparciu o konkretne wytyczne. Sprawdź, jakich zadań możesz się spodziewać na maturze z biologii 2016!

Matura z biologii - arkusz maturalny 2015

Arkusz egzaminacyjny z 2015 roku zawierał 22 zadania obejmujące 55 poleceń, z których 39 wymagało odpowiedzi otwartej, a 16 zamkniętej. Większa część zadań odnosiła się do tekstu źródłowego. Matura z biologii opierała się na zadaniach sprawdzających wiadomości z zakresu sześciu obszarów:

I. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia (11 poleceń)

II. Pogłębienie wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego (5 poleceń)

III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych (7 poleceń)

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji (4 polecenia)

V. Rozumowanie i argumentacja (27 poleceń)

VI. Postawa wobec przyrody (1 polecenie)

W arkuszu znalazło się zadanie integrujące wiadomości z różnych działów biologii (budowa chemiczna organizmów, budowa i funkcjonowanie komórki, metabolizm), nie zabrakło także poleceń oceniających umiejętności z zakresu genetyki (genetyka i biotechnologia, informacja genetyczna i jej ekspresja, zmienność genetyczna).

Matura z biologii 2016. Czego możesz się spodziewać?

Na maturze z biologii na pewno nie zabraknie pytań opartych o różnego rodzaju schematy i teksty źródłowe:

embed

Fot CKE

Z pewnością pojawią się pytania typu prawda/fałsz, można się też spodziewać pytań o bakterie, budowę komórek, czynnik Rh, zazwyczaj pada także pytanie o mitochondria i chloroplasty.

embed

Fot CKE

Przygotuj się na wykazywanie zależności, formułowanie wniosków i podawanie przykładów.

embed

Fot CKE

embed

Fot CKE

Matura z biologii - termin i wyniki

Egzamin maturalny z biologii rozpocznie się 11 maja o godzinie 9:00. Jak pójdzie tegorocznym maturzystom? 42 572 zdających w 2015 roku zawiesiło poprzeczkę na poziomie 43 procent.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: