Ruszyła rekrutacja na EUD i AME - projekty edukacji ekonomicznej dla dzieci

Edukacja ekonomiczna znów na topie. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza piąto i szóstoklasistów do udziału w spotkaniach, w trakcie których poznają zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania, a przy tym będą dobrze się bawić.

Już 8 lutego br. ruszają zapisy na bezpłatne zajęcia nowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Tym razem zapraszamy do siedmiu ośrodków akademickich: Warszawy, Białegostoku, Gdańska/Sopotu, Katowic, Poznania, Szczecina, a także Wrocławia. Projekt jest realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Patronat honorowy nad EUD sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Dlaczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy?

Jest to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany od ośmiu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród dzieci i zachęcanie ich do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia w ramach EUD odbywają się na siedmiu uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, a także na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Szczecińskim. Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę).

Pierwsza część zajęć to krótki wykład, Studenci EUD dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Druga - warsztaty o charakterze praktycznym podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego.

Spotkania prowadzone są przez wykładowców akademickich i ekspertów z Fundacji.

Akademicki charakter nadaje projektowi nie tylko fakt, że zajęcia odbywają się w siedmiu publicznych uczelniach. Każdy młody student otrzymuje również indeks, w którym zbiera stemple potwierdzające obecność na zajęciach. Uczestnicy, którzy na ostatnim spotkaniu rozwiążą test wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata EUD.

W każdym z ośrodków nagradzane są trzy osoby. Natomiast zaliczenie semestru uzyskuje każdy uczestnik, który weźmie udział w co najmniej czterech spotkaniach EUD.

"Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie wzrasta, a umiejętność praktycznego jej wykorzystania staje się jedną z podstawowych kompetencji, dlatego konieczna jest edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych.

Są to zadania edukacyjne, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych i kontynuować z gimnazjalistami.

Wraz z naszymi Partnerami, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, działamy w tym zakresie już od kilku lat" - wyjaśnia Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji.

Dodatkową wartością projektu jest organizacja spotkań dla rodziców i opiekunów studentów EUD.

Tematyka tych zajęć dotyczy wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci oraz świadomego korzystania z mediów masowych.

Program jest skierowany do wszystkich uczniów piątych i szóstych klas szkoły podstawowej. Rokrocznie grono uczestników i absolwentów stale rośnie i liczy już prawie 10 000 uczniów!

W nadchodzącej edycji rozdanych zostanie ponad 700 indeksów. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.