Nowy model gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych zostanie stworzony przez prawników Uczelni Łazarskiego

Zespół prawników naukowych Uczelni Łazarskiego w składzie - prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, dr Bartłomiej Opaliński i dr Piotr Brzeziński od stycznia 2016 roku rozpocznie pracę nad projektem badawczym ?Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych?.

"Gromadzenie i udostępnianie danych komunikacyjnych" - cel projektu

"Gromadzenie i udostępnianie danych komunikacyjnych" to projekt, którego pomysłodawcy otrzymali grant w wysokości 71 760 zł na jego realizację. Kwota ta została przyznana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS. Celem projektu jest stworzenie nowego modelu gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty.

Jakie zadania będzie wykonywała grupa badaczy?

Zespół prawników sprawdzi czy obowiązujące uregulowania prawne dotyczące udostępniania danych telekomunikacyjnych są zgodne z prawem Unii Europejskiej pod kątem ilościowym, przekazów i danych telekomunikacyjnych (także bilingów). Grupa przeanalizuje czy obecne mechanizmy prawne oraz rozwiązania organizacyjne dają wystarczającą kontrolę nad udostępnianiem przekazów oraz danych telekomunikacyjnych. Może powinno się bardziej ograniczać ich liczbę i zakres?

Gdzie można znaleźć informacje o projekcie?

Projekt wzbudza zainteresowanie ze strony obywateli, mediów i organów pozarządowych, ponieważ liczba pozyskiwanych danych bilingowych w Polsce, jest jedną z największych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nowa koncepcja, wypracowana dzięki projektowi, ma być zgodna z prawem UE oraz z obecnie funkcjonującymi mechanizmami legislacyjnymi.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Uczelni Łazarskiego .