WSPiA organizuje debatę o problemie dopalaczy

?Instrumenty przeciwdziałania narkomanii a problem tzw. dopalaczy? to temat międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Udział w konferencji zapowiedziało prawie 100 osób m.in. przedstawicieli Inspekcji Sanitarnych, nauczycieli oraz funkcjonariuszy służb mundurowych z Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy. Dyskusja odbędzie się w najbliższy piątek 18 grudnia 2015 r. na Zamku w Krasiczynie.

Problematyka konferencji dotyczy zagadnień niezwykle interesujących, a budzą one liczne kontrowersje, dlatego też celowe jest przeprowadzenie debaty naukowej, uwzględniającej doświadczenia powstałe na gruncie różnych systemów prawnych. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele nauki prawa karnego, kryminologii, kryminalistyki, medycyny sądowej, toksykologii sądowej. Głos w dyskusji zabiorą także praktycy m.in. sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji oraz innych organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym służb sanitarnych i epidemiologicznych.

Podczas konferencji poruszona zostanie m.in. problematyka przestępczości narkotykowej w kontekście tzw. dopalaczy, skali tego zjawiska w Polsce na tle porównawczym, instrumentów prawnych przeciwdziałania narkomanii oraz odpowiedzialności karnej w tym obszarze.

W czasie dyskusji będzie można poznać działania podkarpackiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. Uczestnicy konferencji zapoznają się również raportem z realizacji nadzoru nad środkami zastępczymi na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśl, poznając w ten sposób praktyczną stronę realizacji obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Dyskusję zakończy prezentacja propozycji zmian legislacyjnych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii sformułowanych w wyniku badań prowadzonych w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl oraz dyskusja. W ramach tej części zaprezentowane zostaną doświadczenia innych państw w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz przedstawione ramy międzynarodowej współpracy w tym obszarze.

W konferencji uczestniczyć będą m.in. prof. Czesław Kłak, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA, dr inż. Adam Sidor, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, dr Marcin Dudzik, sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, wykładowca WSPiA. Głos w dyskusji zabiorą także mjr Jarosław Wójtowicz i por. Andrzej Pietruszka z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie oraz przedstawiciele Wojewódzkiej Stancji Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Instrumenty przeciwdziałania narkomanii a problem tzw. dopalaczy będzie trzecią dyskusją na temat problematyki prawnej, kryminalistycznej i sanitarnej dopalaczy zorganizowaną w WSPiA. Poprzednie konferencje zorganizowano w grudniu 2014 r. i w maju 2013 r. Za każdym razem w dyskusji uczestniczyło ponad 100 osób m.in. sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej oraz inspektorów sanitarnych, a także pracowników naukowych, studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego.

Konferencja nt. Instrumenty przeciwdziałania narkomanii a problem tzw. dopalaczy odbędzie się w piątek 18 grudnia 2015 r. na Zamku w Krasiczynie. Dyskusja rozpocznie się o godzinie 10:00. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia WSPiA.

Program konferencji 18 grudnia 2015 r.

10.00 - 10.15 Uroczyste rozpoczęcie, wystąpienia oficjalne

SESJA I

10.15 - 11.00M prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA - Przeciwdziałanie narkomanii w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a problem tzw. dopalaczy

11.00 - 11. 30 mgr Marek Mróz, Wojewódzka Stancja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie - Zagrożenia dopalaczami w woj. podkarpackim. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych

11.30 - 11. 45 dr inż. Adam Sidor, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu - Realizacja nadzoru nad środkami zastępczymi w latach 2013-2015 na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśl

11.45 - 12.00 mgr Konrad Śliwa, radca prawny, Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Rzeszowie - Problemy w prowadzeniu nadzoru nad środkami zastępczymi związane z nową jego regulacją w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

12.00 - 12.30 mjr Jarosław Wójtowicz, por. Andrzej Pietruszka, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie - Problem dopalaczy z perspektywy Służby Więziennej

12.30 - 12.45 dr Marcin Dudzik, sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, wykładowca WSPiA - Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a problem tzw. dopalaczy

SESJA II

13.00 - 14.00 Prezentacja propozycji zmian legislacyjnych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii sformułowanych w wyniku badań prowadzonych w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl oraz dyskusja.