Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016 OPERON. O 9:00 rozpoczęła się część PRZYRODNICZA! Jakie będą zadania i arkusze? Kiedy ODPOWIEDZI?

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem rozpoczął się wczoraj sprawdzianem z przedmiotów humanistycznych. Dziś, punktualnie o godz. 9, gimnazjaliści przystąpili do rozwiązywania zadań z przedmiotów przyrodniczych. Po przerwie matematyka. Jakie pytania pojawiły się na próbnym egzaminie gimnazjalnym z Operonem w ubiegłych latach?

Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM - trwa część przyrodnicza!

Dziś o 9:00 rozpoczął się próbny egzamin gimnazjalny z Operonem z przedmiotów przyrodniczych, który będzie trwał 60 min. Po przerwie, czyli o 11:00 uczniowie przystąpią do próbnego egzaminu gimnazjalnego z matematyki, na który przeznaczono 90 min. Jakie pytania mogły pojawić się na próbnym teście gimnazjalnym?

Rok temu uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych musieli m. in. rozpoznać państwa zaznaczone na mapie Europy, odczytać z klimatogramu roczną amplitudę temperatury, obliczyć rzeczywistą długość rzeki znając jej długość na mapie o podanej skali oraz odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można wykryć obecność białka w serze.

Dwa lata temu, podczas próbnego egzaminu z przedmiotów przyrodniczych z Operonem, trzeba było określić różnicę czasu słonecznego miedzy zaznaczonymi na mapie miastami oraz określić funkcję przedstawionej na rysunku tkanki.

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 - część matematyczno-przyrodnicza [Arkusze i Odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2013/2014 - część przyrodnicza [Arkusze i Odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2013/2014 - matematyka [Arkusze i Odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016, OPERON - co powtórzyć przed jutrzejszym egzaminem?

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem trwa 3 dni i jest podzielony na trzy części: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz testy z języków obcych. Kolejna, ostatnia cześć odbędzie się już jutro:

10 grudnia - próbny egzamin gimnazjalny - języki obce Uczniowie zdający próbny egzamin gimnazjalny z Operonem mogą wybrać język niemiecki lub język angielski. Egzamin będzie podzielony na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

9:00 - próbny egzamin gimnazjalny z języka obcego - poziomu podstawowy; czas: 60 min. 11:00 - próbny egzamin gimnazjalny z języka obcego - poziom rozszerzony; czas: 60 min. Przed jutrzejszym próbnym egzaminem gimnazjalnym 2015/2016 z języków obcych warto zajrzeć do arkuszy z poprzednich lat i porównać swoje odpowiedzi z oficjalnymi rozwiązaniami:

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 - język angielski poziom podstawowy [Arkusze i Odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 - język angielski poziom rozszerzony [Arkusze i Odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 - język niemiecki poziom podstawowy [Arkusze i Odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 - język niemieckii poziom rozszerzony [Arkusze i Odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2013/2014 - języki obce [Arkusze i Odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem - część matematyczno-przyrodnicza - kiedy ODPOWIEDZI?

Już jutro, 10 grudnia, w serwisie Edulandia.pl pojawią się arkusze oraz oficjalne odpowiedzi na pytania z próbnego egzaminu gimnazjalnego 2015/2016 z Operonem z części matematyczno-przyrodniczej. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane po godzinie 11. Arkusze i odpowiedzi pojawiają się w naszym serwisie zawsze dzień po próbnym egzaminie z Operonem. Już w piątek, 11 grudnia, odpowiedzi na pytania z języków obcych.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM. WOS I HISTORIA. OFICJALNE ARKUSZE >>

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM. WOS I HISTORIA. KLUCZ ODPOWIEDZI >>

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM. JĘZYK POLSKI. OFICJALNE ARKUSZE >>

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM. JĘZYK POLSKI. KLUCZ ODPOWIEDZI >>

Dyskutuj o egzaminie gimnazjalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Gimnazjalipsa".