KONKURS British Council! - wybraliśmy laureatów

Do redakcji wpłynęło mnóstwo ciekawych odpowiedzi. Poniżej publikujemy te, które naszym zdaniem zasługują na wyróżnienie i nagrodę.

Laureaci konkursu:

1. Laureatką pierwszej nagrody jest Pani Anita R.

Odpowiedź:

I zacznę od tego, że powinna skutecznie nauczać i dbać o pozytywną atmosferę!

E nergia dobra powinna na zajęciach panować, która będzie motywowała i wspierała procesy nauki!

L enistwu powinna mówić kategoryczne nie, czyli na bieżąco sprawdza postępy i weryfikuje wiedzę.

T roszczy się o uczniów, pozwala zadawać pytania i odpowiada, nie dopuszcza, by ktoś czuł się słabszy, czy też pominięty.

S prawić powinna, że z nowym językiem poczuję się jak z dobrym przyjacielem i wspólnie bez obaw wyjdziemy na miasto

2. Drugą nagrodę zdobywa Pani Kornelia K.

Odpowiedź:

Przede wszystkim niezwykle istotną dla mnie wartością jest niezależność. Poprzez elastyczny plan zajęć oraz możliwość samodzielnego doboru przedmiotów uczelnia powinna pielęgnować indywidualność studenta.

Ponadto, równie ważną dla mnie cechą uczelni idealnej jest akceptacja. Tylko to, jakim człowiekiem jesteś i co sobą reprezentujesz powinno mieć znaczenie. Dlatego każdy człowiek na mojej wymarzonej uczelni czuje się jak w domu.

Oprócz tego, moja wymarzona zagraniczna uczelnia powinna posiadać kadrę składającą się nie tylko z doskonałych naukowców, ale również z wybitnych nauczycieli, którzy zarażają studentów swoją pasją do wykładanego przedmiotu.

Według mnie, idealna uczelnia jest również w stałym kontakcie z pracodawcami i kładzie nacisk przede wszystkim na te rzeczy, które oni wymagają.

Ostatnią, ale równie ważną sprawą są doskonale wyposażone sale wykładowe i laboratoria oraz korzystanie z najnowszych technologii, gdyż bardzo ułatwiłoby mi to zdobywanie wiedzy.

3. Trzecią nagrodę zdobywa Pani Agata K.

Odpowiedź:

PRESTIŻOWA - by sama jej nazwa w CV sprawiała, że każda firma zaprosi cię na rozmowę.

Z NAJLEPSZĄ KADRĄ W SWOJEJ DZIEDZINIE - bo gdy będziesz już na rozmowie, to od tej chwili musisz liczyć juz tylko na siebie i swoją wiedzę. Ale nie martw się, w końcu uczyłeś się od najlepszych!

WYMAGAJĄCA ZARÓWNO WSPÓŁPRACY W GRUPIE, JAK I PRACY INDYWIDUALNEJ - bo burza mózgów najlepiej rozwiązuje problemy, ale nie zwalnia cię od konsekwencji za własne błędy.

Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - bo jak wiadomo praktyka czyni mistrza. I WIELOKULTUROWA - bo świat trzeba poznawać, a poznawać go mozna na wiele sposobów. Najlepszym jest jego poznawanie przez poznawanie ludzi z całego globu! A jak wiadomo, w naszym życiu to ludzie są najważniejsi!

Nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest kurs języka angielskiego przygotowujący do testu IELTS. Kurs będzie realizowany podczas ferii zimowych.

Drugą nagrodą w konkursie jest voucher na egzamin IELTS oraz torba z gadżetami British Council.

Organizatorem konkursu jest Edulandia.pl .

Fundatorem nagród w konkursie jest British Council .

Konkurs trwa od 29 października do 20 listopada .

Kurs językowy będzie dostępny w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu - do wyboru przez zwycięzcę. Udział w kursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Zapraszamy do udziału w zabawie!