Próbna matura z Operonem już dziś! O 14 rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Próbna matura z Operonem 2015/2016 rozpoczęła się dziś i potrwa do 27 listopada. Maturzyści mają już za sobą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z jakimi tematami musieli się zmierzyć? Za chwilę przystąpią do sprawdzianu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie tematy pojawiły się w ubiegłym roku podczas próbnej matury z Operonem?

Próbna matura z Operonem - język polski - poziom rozszerzony

O 9:00 rozpoczęła się próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym, w której udział wzięli wszyscy uczniowie zgłoszeni do próbnej matury z Operonem. Cześć zdających zdecydowała się przystąpić również do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

14:00 - próbna matura - język polski, poziom rozszerzony. Czas trwania egzaminu to 180 minut.

Próbna matura z Operonem 2015/2016 z języka polskiego: Sofokles i Kasprowicz

Na próbnej maturze z Operonem 2015/2016, na poziomie podstawowym maturzyści mieli do wyboru jeden z dwóch tematów wypracowania. Pierwszy dotyczył "Antygony" Sofoklesa, a drugi wiersza Jana Kasprowicza. Klucz odpowiedzi do zadań z dzisiejszego egzaminu pojawi się w środę 25 listopada o godz. 11 na portalu Edulandia.pl.

Próbna matura z Operonem - język polski na poziomie rozszerzonym - tematy wypracowań

W 2014 r. zdający próbną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym musieli dokonać interpretacji porównawczej dwóch fragmentów utworów: Sławomir Shuty "Zwał" i Sylwia Chutnik "Kieszonkowy atlas kobiet". Temat wypracowania dotyczył natomiast fragmentu tekstu Witolda Gombrowicza "Przeciw poetom" i brzmiał: "Określ, jaki problem podejmuje Witold Gombrowicz w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury".

W 2013 r. maturzyści zdający próbną maturę z Operonem musieli napisać wypracowanie na jeden z poniższych tematów:

Temat 1. Analizując i interpretując fragment powieści "Dzidzia Sylwii" Chutnik, przedstaw postawę i emocje bohaterki. Zwróć uwagę na sposób ukształtowania narracji. Jaką rolę w tym tekście odgrywają nawiązania do Wielkiej Improwizacji z III cz. Dziadów?

Temat 2. Analizując i interpretując "Streszczenie" Wisławy Szymborskiej oraz "Pytania do Hioba" Anny Kamieńskiej, porównaj sposób kreowania postaci Hioba. Zwróć uwagę na funkcje nawiązania do motywu biblijnego.

Próbna matura z Operonem z języka polskiego - kiedy pojawią się arkusze i odpowiedzi?

25 listopada, a więc już jutro, arkusze maturalne z próbnej matury z języka polskiego oraz przykładowe rozwiązania zostaną opublikowane na stronie Edulandia.pl. Odpowiedzi z próbnej matury z Operonem z języka polskiego szukajcie już jutro o godzinie 11!

Harmonogram próbnej matury z Operonem

Już jutro, 25 listopada (środa) odbędzie się próbna matura z Operonem z matematyki:

- 09:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

- 11:50-14:00 - Przerwa

- 14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Sprawdź, kiedy odbędą się pozostałe egzaminy:

Próbna matura z Operonem - harmonogram egzamionów.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę".