Ogólnopolskie badanie nauczycieli - czy pracują metodą projektu?

Metoda projektu to jeden z najlepszych sposobów na rozwijanie kompetencji wśród uczniów, które przydadzą się we współczesnym świecie. Niestety, według wyników ogólnopolskiego badania ?PROJEKTowanie edukacji. Wykorzystywanie metody projektu w szkołach? nauczyciele nie chcą realizować projektów edukacyjnych. Szkoda, zwłaszcza że za kreatywny projekt mogą wygrać granty edukacyjne w wysokości 40 tys. zł.

"PROJEKTowanie edukacji. Wykorzystywanie metody projektu w szkołach" - co to za badanie?

Badanie wykonano przez Pracownię Dobrych Badań SYNERGION na zlecenie wydawnictwa Nowa Era wśród 8689 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych oraz podnadgimnazjalnych. Okazało się, że na niższym poziomie edukacji szkolnej z projektów edukacyjnych rezygnuje jedynie 6 proc. ankietowanych, niestety w szkołach ponadgimnazjalnych wynik wynosi już 33 proc. Ponadto badanie wykazało, że respondenci nie mają dostępu lub też nic nie wiedzą o gotowych bazach projektów. Nauczyciele argumentują, że po prostu nie mają czasu na tego typu aktywności oraz funduszy, które pomogłyby zrealizować postawione cele.

Jakie korzyści niesie ze sobą praca metodą projektu?

Chociaż nauczyciele nie mają czasu na projekty edukacyjne, to aż 98 proc. z nich przyznaje, że metoda pracy nad projektem pomaga kształcić umiejętności miękkie i przygotowuje uczniów do funkcjonowania w pracy. Według badanych, na obecnym rynku pracy najważniejsze są takie umiejętności jak m.in. komunikacja, praca w grupie, kreatywność, innowacyjność, korzystanie z nowoczesnych technologii oraz planowanie i organizowanie czasu. Właśnie te zdolności można kształtować dzięki pracy metodą projektu.

embed

Źródło: Badanie "PROJEKTowanie edukacji. Wykorzystywanie metody projektu w szkołach", Pracownia Dobrych Badań SYNERGION dla Nowej Ery.

"Projekt z klasą" czyli jak zdobyć fundusze do pracy

Brak funduszy do realizacji projektu przestaje być wymówką. 30 listopada upływa termin zgłaszania projektów do VI edycji ogólnopolskiego konkursu "Projekt z klasą". Można w nim zdobyć granty edukacyjne, których wysokość wynosi 40 tysięcy złotych. Do tej pory dzięki wygranym powstał np. projekt budowy satelity Stanisław, symulator lotów czy centrum krwiodawstwa. Jeśli nie masz pomysłu na projekt, to warto zajrzeć na platformę, która zawiera np. wszystkie projekty jakie zostały zgłoszone do konkursu, a także informacje, jak pracować metodą projektu.

Adres strony: www.projektzklasa.pl .