Próbna matura z Operonem, język polski. Najtrudniejsze pytania z języka polskiego [ARKUSZE]

Próbna matura z Operonem 2015/2016 rozpocznie się jutro i potrwa do 27 listopada. Pierwszego dnia maturzyści przystąpią do próbnego egzaminu z języka polskiego. Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na pytania z poprzednich lat.

Próbna matura z języka polskiego - rozumienie tekstu czytanego

Wyjaśnij pojęcie "ekspresywizm" - z takim pytaniem musieli zmierzyć się rok temu uczniowie zdający próbną maturę z Operonem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W podaniu definicji miał pomóc tekst " Odlotowy i wypasiony, czyli o modnych ekspresywizmach". W pierwszej części, dotyczącej rozumienia tekstu czytanego, pojawiło się jedno pytanie zamknięte: należało wybrać funkcję dominującą we wskazanym akapicie (informatywna/ekspresywna/poetycka/impresywna). Zadanie to nie należało do szczególnie trudnych, jednak większym wyzwaniem okazało się kolejne pytanie, w którym maturzyści musieli podać przykłady językowe potwierdzające odpowiedź wybraną w poprzednim poleceniu.

Dwa lata temu zdający próbną maturę z języka polskiego musieli m.in. podać definicję frazeologizmu "kamień filozoficzny" i wyjaśnić jego znaczenie w tekście, a także zdecydować, czy określenie "strzępy informacji ocierają się o różne narządy zmysłu jednocześnie" jest metaforą, porównaniem, hiperbolą czy może apostrofą.

Próbna matura z języka polskiego - praca z dwoma tekstami i wypracowanie

W drugiej części próbnej matury punktem wyjścia były dwa teksty: " Cenzura wobec literatury romantycznej" oraz " Tekst odcenzurowany". Pojawiło się pytanie o lekturę szkolną, a konkretnie o tytuł i autora dramatu romantycznego, w którym występowała postać senatora Nowosilcowa. Należało też dokonać analizy słowotwórczej wyrazu odcenzurować podając jego podstawę i formant, a także dwa wyrazy pochodne potwierdzające, że forma "odcenzurować" jest zgodna z polskim systemem słowotwórczym.

Zarówno rok, jak i dwa lata temu, jeden z dwóch tematów wypracowania dotyczył Lalki Bolesława Prusa. W 2014 r. temat brzmiał : "Emigracja - tragiczna konieczność czy szansa?", a rok wcześniej: "Scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem". Tekst należało napisać na podstawie przytoczonego fragmentu powieści, jednak trzeba było także wykazać się znajomością lektury.

Próbna matura z Operonem z języka polskiego. Zobacz arkusze i odpowiedzi z zeszłego roku.

Matura próbna z Operonem - harmonogram i wyniki

24 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2015/2016, Język polski, poziom podstawowy, czas trwania egzaminu: 170 minut.

24 listopada, godz. 14 - próbna matura z Operonem 2015/2016, Język polski, poziom rozszerzony, czas trwania egzaminu: 180 minut.

Dzień później w serwisie Edulandia.pl pojawią się arkusze maturalne wraz z przykładowymi odpowiedziami. Każdy maturzysta będzie mógł sprawdzić, jak poszła mu matura próbna z języka polskiego z Operonem.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę".

Więcej o: