Jarosław Gowin - Szefem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Gowin zostanie szefem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło. W dniu dzisiejszym przyszła pani premier przedstawiła skład nowej władzy.

Kim jest Jarosław Gowin?

Jarosław Gowin to polski polityk oraz publicysta. Jest przewodniczącym klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica, prezesem i założycielem Polski Razem - centroprawicowej partii politycznej.

Kariera polityczna Jarosława Gowina - Platforma Obywatelska

Początki kariery politycznej Jarosława Gowina sięgają do 1990 roku, kiedy to związał się z Forum Prawicy Demokratycznej, następnie współpracował z Unią Demokratyczną i Unią Wolności, jednak nie należał do żadnych z tych partii.

Po raz pierwszy Jarosław Gowin został wybrany do Senatu w 2005 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej, do której przystąpił w 2007 roku. W 2011 trzymał reelekcję, a w listopadzie został powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na urząd ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Z tego stanowiska został odwołany w 2013 roku, niedługo później Jarosław Gowin zdecydował się odejść z Platformy Obywatelskiej.

Jarosław Gowin a Polska Razem

Po zostaniu niezrzeszonym posłem, Jarosław Gowin ogłosił powstanie akcji społecznej o nazwie "Godzina dla Polski". Projekt ten szybko przerodził się w ruch społeczny, a 7 grudnia 2013 na jego podstawie powstała partia polityczna - Polska Razem. Jarosław Gowin objął w niej funkcję prezesa. Ugrupowanie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014, nie osiągnęło progu wyborczego. W 2015 roku Polska Razem podjęła współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.

Nowy szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin

Dzisiaj Beata Szydło ogłosiła skład nowego rządu. W ramach niego Jarosław Gowin ma zostać szefem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chociaż początkowo to stanowisko miał objąć prof. Piotr Gliński. Beata Szydło w czasie konferencji prasowej przyznała, że Gowinowi proponowano stanowisko szefa MON-u, jednak Jarosław Gowin wybrał resort związany z edukacją.

Podsumowanie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z lat 2007-2015

Jarosław Gowin obejmie stanowisko szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego po prof. Barbarze Kudryckiej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w podsumowaniu pokazuje jakich zmian dokonało w szkolnictwie wyższym w latach 2007-2015 m.in. wprowadzenie stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów, umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, wprowadzenie systemu POL-on czy "Karty Praw Studenta".

Za najważniejsze programy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uważa "Uczelnie przyszłości", "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" oraz "Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego".