Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016 z Operonem już w grudniu! Sprawdź harmonogram

Próbny egzamin gimnazjalny 2016 z Operonem, odbędzie się już w grudniu. Pierwszego dnia będzie miała miejsce część humanistyczna, drugiego część matematyczno-przyrodnicza, a ostatniego uczniowie napiszą testy z języka obcego. Zobacz jak wygląda harmonogram próbnych egzaminów gimnazjalnych z Operonem.

Próbny test gimnazjalny 2015/2016 - część humanistyczna

Próbne testy gimnazjalne z Operonem odbędą się od 8 do 10 grudnia. 8 grudnia uczniowie ostatnich klasy gimnazjów będą mogli wziąć udział w próbnym egzaminie gimnazjalnym z przedmiotów humanistycznych: historii, WOS-u oraz języka polskiego. Test jest podzielony na dwa bloki:

- W godzinach 9:00-10:00 odbędzie się test gimnazjalny z historii i WOS-u.

- W godzinach 11:00-12:30 odbędzie się test gimnazjalny z języka polskiego

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2016 - część matematyczno-przyrodnicza

9 grudnia najstarsi uczniowie gimnazjów zmierzą się z matematyką, fizyką, chemią, geografią czy biologią. Ten próbny test gimnazjalny także będzie podzielony na dwa bloki:

- 9:00-10:00 będzie trwał egzamin z przedmiotów przyrodniczych

- 11:00-12:30 będzie trwał egzamin z matematyki

Próbny test gimnazjalny 2016 - język obcy

Próbne testy gimnazjalne z języka obcego obejmują, do wyboru, angielski i niemiecki. Egzaminy podzielone są na poziom podstawowy i trudniejszy, rozszerzony. Wspomniany test będzie miał miejsce 10 grudnia:

- W godzinach 9:00-10:00 odbędzie się egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym

- W godzinach 11:00-12:00 odbędzie się egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym

Opublikowanie odpowiedzi i arkuszy z próbnych testów gimnazjalnych 2016

Arkusze oraz odpowiedzi z egzaminów próbnych będą pojawiać się sukcesywnie na portalu Edulandia. Każdy uczeń, który przystąpi do grudniowego testu gimnazjalnego z Operonem, będzie mógł już na drugi dzień sprawdzić na naszej stronie, jaki wynik uzyskał.