George Boole - o kim jest Google Doodle?

George Boole to bohater kolorowej animacji Google, która powstała z okazji dwusetnej rocznicy urodzin mężczyzny. Był on angielskim matematykiem, filozofem i logikiem, który pomimo niskiego pochodzenia i braku stopnia naukowego, osiągnął sukces w nauce. Dowiedź się w jaki sposób dokonał tego George Boole.

George Boole - od syna szewca do autora publikacji matematycznych

Boole już w szkole elementarnej dla niższych warstw społecznych wykazywał ogromny talent naukowy, ponieważ dość szybko opanował cały materiał edukacyjny. Niestety jego ojca nie było stać na dalsze kształcenie syna, dlatego nakłonił go do nauki łaciny. Wspomniany język miał być przepustką do wyższych sfer. Początkowo zaprowadził jednak George'a do założenia własnej szkoły prywatnej, gdzie zafascynowała go matematyka. Pomimo kiepskiej sytuacji finansowej, Boole'owi udało się opublikować prace matematyczne, za które otrzymał medal Royal Society.

Boole zostaje profesorem

Od 1849 roku George Boole ubiegał się o stanowisko profesora w Queen's College Cork. Początkowo jego kandydatura jako nauczyciela łaciny została odrzucona, ale za drugim razem został przyjęty jako nauczyciel matematyki, chociaż nie miał udokumentowanego wykształcenia. Władze szkoły zgodziły się na przyjęcie Boole'a ze względu na listy polecające, które go rekomendowały.

George Boole i Arystoteles

Najważniejszą pracą naukową George'a Boole'a jest "Badanie praw myślenia, na których oparte są matematyczne teorie logiki i prawdopodobieństwa" z 1854 r. W dziele tym autor pokazał, że prawa logiki przedstawione przez Arystotelesa mogą być także przedmiotem rachunków. George Boole znany jest także z pojęcia algebry Boole'a, które wprowadził do matematyki i logiki. Zdefiniowanie zagadnienie miało tak wielką wagę dla zastosowań w logice matematycznej oraz informatyki, że po dziś dzień George Boole uznawany jest za jednego z twórców wspomnianych dziedzin.

Doodle Google o Boole'u

Dzisiaj Google przypomina tę znaczącą postać swoją animacją zawierającą zbiory matematyczne, które nierozerwalnie wiążą się z pojęciem algebry Boole'a.

Więcej o: