Biuro Karier - warto tam zaglądać! [WYWIAD]

Jak działają uczelniane Biura Karier? Dlaczego warto je odwiedzać i brać udział w wydarzeniach przez nie organizowanych? Rozmowa z Anną Kosińską, kierownikiem Działu Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego.

- Proszę opowiedzieć o uczelnianym Biurze Karier. Czym się zajmuje, jakie aktywności podejmuje?

Anna Kosińska: - Dział Praktyk i Karier podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego w obszarze planowania kariery zawodowej, zdobywania wiedzy dotyczącej rynku pracy, umiejętności oraz pierwszych doświadczeń pozwalających na płynne przejście ze ścieżki edukacyjnej na drogę zawodową. Dbamy o to, aby wiedza teoretyczna zdobywana przez naszych studentów znalazła zastosowanie praktyczne. Organizujemy, koordynujemy oraz sprawujemy nadzór nad przebiegiem obowiązkowych praktyk zawodowych oraz płatnych staży dofinansowanych ze środków UE. Dzięki funduszom unijnym blisko 400 studentów i absolwentów naszej uczelni miało szansę zwiększyć swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kilkumiesięcznych płatnych stażach. Nasze biuro podjęło współpracę z ponad setką firm, które zaoferowały ciekawe programy stażowe dla naszych żaków, dając im szansę rozwoju umiejętności pożądanych na obecnym rynku pracy.

- Obszar działań Działu Praktyk i Karier obejmuje również: prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego oraz stale aktualizowanej bazy ofert zatrudnienia, organizację targów pracy, warsztatów umiejętności interpersonalnych i seminariów z udziałem ekspertów i praktyków biznesu. Pracownicy Działu wspierają studentów i absolwentów Uczelni w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych, określeniu predyspozycji zawodowych, poprawnym konstruowaniu CV oraz listów motywacyjnych. Swoje dyżury w Dziale pełni doradca zawodowy.

- Jak uczelnia pomaga studentom w wejściu na rynek pracy?

- Dbamy o to, aby wiedza teoretyczna zdobywana przez naszych studentów znalazła swoje zastosowanie w praktyce. Obowiązek odbycia praktyk nałożony na naszych studentów sprawia, że każda z osób opuszczająca mury Łazarskiego ma atut doświadczenia zawodowego w swoim CV. Nasze Uczelniane Biuro Karier (Dział Praktyk i Karier) ukierunkowuje wszystkie swoje działania na pomoc studentom w świadomym planowaniu ścieżek kariery i kształtowaniu aktywnych postaw wobec wyzwań jakie czekają na obecnym rynku pracy.

- Czy dbają Państwo też o rozwój kompetencji miękkich studentów? Nierzadko są one kluczem do sukcesu w ubieganiu się o pracę.

- Organizujemy dla naszych studentów liczne warsztaty i szkolenia, które mają na celu rozwój kompetencji miękkich. W ostatnich latach naszym sztandarowym działaniem była organizacja cyklu czterodniowych warsztatów poświęconych doskonaleniu umiejętności niezbędnych do zaplanowania własnej ścieżki zawodowej, zgodnej z osobistymi zainteresowaniami, posiadanymi predyspozycjami i kwalifikacjami. Szkolenie prowadzone było metodami aktywnymi, takimi jak ćwiczenia interaktywne w małych grupach, ćwiczenia indywidualne, kwestionariusze do autodiagnozy, analiza doświadczeń, mini-wykłady oraz dyskusje moderowane.

- Z jakimi firmami i w jakim zakresie Państwo współpracują?

- Trudno byłoby wymienić wszystkie firmy, z którymi współpracuje Dział Praktyk i Karier. Jest ich kilkaset, a zakres kooperacji obejmuje przekrój przez całą działalność biura - od organizacji obowiązkowych praktyk studenckich przez płatne staże, promocje ofert, po warsztaty i szkolenia realizowane dla naszej społeczności akademickiej. Od wielu lat realizujemy studenckie praktyki zawodowe z instytucjami administracji państwowej, licznymi kancelariami i firmami. Wśród nich znajdziemy m.in. Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Sądy, Prokuratury, Kancelarię Grzegorza Podlasiewicza, Kancelarię Góralski & Góralska, VOS Logistics, Polsko-Kazachstańską Izbę Przemysłowo-Handlową, FCE Credit, Bank Pekao S.A., PKP S.A., Centrum Personalizacji Dokumentów MSW.

- Płatne staże realizowaliśmy we współpracy m.in. z BNP Paribas Securities Services, Bankiem Zachodnim WBK S.A., CBRE Corporate Outsourcing, Emmerson Realty S.A., Grupą Generali, Getin Noble Bank, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Gothaer TU SA, Langowski Shipping, LCS-Loss Control Services, Marvipol SA, Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Modecom SA. Szkolenia i warsztaty dla naszych studentów prowadzili przedstawiciele m.in. Provident Polska, Migranckiego Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy, Comperia, Benefactor, Zara Polska.

- Czy Biuro Karier organizuje także praktyki i staże za granicą?

- Takie praktyki oraz staże są realizowane w ramach programów europejskich, takich jak Erasmus+. Rekrutacją i selekcją kandydatów zajmują się odpowiednie jednostki Uczelni.

- Przez 3 lata Biuro Karier prowadziło projekt "Pracuj jako, Pracuj w.". Jakie były założenia tego projektu? Ile osób z niego skorzystało i jak go Pani ocenia?

- "Pracuj jako., Pracuj w ." to były cykliczne spotkania mające charakter debat z udziałem praktyków reprezentujących daną branżę lub określony zawód. Menedżerowie dzielili się swoimi doświadczeniami, a towarzyszące spotkaniom branżowe targi pracy były dodatkową możliwością dla uczestników do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Celem spotkań było ułatwienie studentom kontaktu ze specjalistami danego obszaru, uzyskanie bezpośrednio od nich informacji dotyczących charakteru pracy, wymaganych predyspozycji i kompetencji na danym stanowisku. Pierwotnie projekt zakładał realizację 15 takich spotkań. W latach 2013-2015 udało się ich zrealizować, aż 19. W dyskusjach wzięło udział ponad 500 osób, które bardzo wysoko oceniły realizowany projekt, co świadczy o jego dużym sukcesie.

- Stworzyliśmy również publikacje, które stanowią podsumowanie spotkań oraz pełnią funkcję przewodników po prezentowanych branżach/zawodach. Opracowania mają na celu ułatwienie studentom podjęcie decyzji zawodowych.

- Jakie są plany w tym roku akademickim?

- Aktywizacja naszej młodzieży oraz wsparcie w budowaniu ścieżek kariery. Z niecierpliwością czekaliśmy na powrót naszych studentów, aby móc realizować kolejne projekty warsztatowo-szkoleniowe. Jednym z nich jest Giełda Pracodawców, corocznie organizowana na terenie kampusu. Tegoroczna edycja odbyła się w drugiej połowie października. Dla uczestników była to niepowtarzalna okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami firm, zapytać ich o możliwości zatrudnienia oraz wymagania stawiane kandydatom. Natomiast pracodawcy mieli możliwość zaprezentowania swoich ofert praktyk, staży i pracy skierowanych do młodzieży akademickiej oraz spotkania kandydatów - młodych specjalistów z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, stosunków międzynarodowych oraz prawa i administracji.