Dzień Edukacji Narodowej - MEN docenia najlepszych

Dzień Edukacji Narodowej to czas, kiedy uczniowie mogą wyrazić wdzięczność dla swoich nauczycieli. W tym dniu także resort nie zapomina o swoich pracownikach. Specjalne nagrody i odznaczenia przyznaje także Minister Edukacji Narodowej.

Ile osób świętuje Dzień Edukacji Narodowej?

Dane MEN podsumowujące rok szkolny 2014/2015 mówią, że do szkół we wrześniu 2014 r. poszło 4 miliony i 763 tysiące uczniów. Za ich kształcenie odpowiedzialnych było 668 tysięcy nauczycieli. Co ciekawe od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów, a przy tym, paradoksalnie, wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli. Tendencja ta, przynajmniej w teorii, powinna przełożyć się na podniesienie jakości nauczania w polskich szkołach.

Dzień Edukacji Narodowej 2015 - MEN docenia najlepszych nauczycieli

Jak co roku, także i w najbliższą środę, 14 października, odznaczenia nadane przez Minister Edukacji Narodowej otrzymają nauczyciele, którzy wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w swoją pracę. Większość kuratoriów oświaty opublikowała już na swoich stronach internetowych listę osób, które otrzymają odznaczenia.

Dzień Edukacji Narodowej 2015 - jakie wyróżnienia mogą otrzymać nauczyciele?

Wyróżnień i nagród przewidzianych dla nauczycieli za ich ciężką pracę jest wiele. Niektóre z nich to:

Medal Złoty za wieloletnią służbę,

Medal Srebrny za wieloletnią służbę,

Medal Brązowy za wieloletnia służbę,

Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

Oprócz tego nagrody przyznają poszczególni kuratorzy.

Plany MEN na obecny rok szkolny

Decyzją minister edukacji, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, obecny rok szkolny został ogłoszony Rokiem Otwartej Szkoły. Przyjęty program ma przybliżyć uczniów do tego, co ich otacza i nauczyć korzystać z możliwości, które są w ich zasięgu. Szkoła ma więc otworzyć się środowiska lokalne, sport, kulturę i sztukę.