Cykl debat migracyjnych na Uczelni Łazarskiego

W piątek 9 października br., Uczelnia Łazarskiego zaprasza na drugą z cyklu czterech otwartych spotkań ?W poszukiwaniu rozwiązań. Debaty na Łazarskim? poświęconych problemowi migracji w Europie. Wezmą w nich udział eksperci na co dzień zajmujący się tematyką imigrantów i uchodźców.

Tematem drugiej debaty będzie próba odpowiedzi na pytanie czy antyimigracyjny "hejt" w internecie doprowadzi do aktów przemocy. W związku z zaistniałą sytuacją społeczno-ekonomiczną na Bliskim Wschodzie i w Afryce Europę "zalewa" ostatnio fala imigrantów oraz uchodźców. Kwestia ta staje się gorącym tematem mediów, również społecznościowych. Nie sposób nie zauważyć, że wśród treści pojawiających się w internecie znaczącą część stanowią te o charakterze antyimigranckim lub wręcz rasistowskim. Pojawiają się one nie tylko na portalach, grupach społecznościowych skrajnej prawicy, ale także tych związanych z odmienną (świecką, laicką) opcją światopoglądową.

Celem drugiej debaty jest próba zdiagnozowania przyczyn takiego tego zjawiska, a także dyskusja nad tym do czego to może prowadzić. Punktem wyjścia będzie tu wprowadzenie prezentowane przez dra Jarosława Jurę, który w ramach projektu "Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy" przeprowadził w 2014 roku analizę polskich memów internetowych odnoszących się do tematyki imigrantów oraz przedstawicieli "obcych" grup etnicznych i religijnych. Formuła spotkania będzie miała charakter moderowanej, lecz otwartej dyskusji.

Celem cyklu jest przede wszystkim dostarczenie i popularyzacja argumentów demitologizujących zagrożenie oraz pokazanie potencjalnych korzyści, a także zagrożeń, płynących z eskalacji procesów migracyjnych. Pomysł przeprowadzenia serii debat jest działaniem ściśle o charakterze pro publico bono i inicjatywą grupy ludzi, którzy chcą poszukiwać rozwiązań najlepszych z punktu widzenia Polski i Europy. Uczelnia Łazarskiego zamierza zapraszać do udziału w nich szerokie spektrum specjalistów, przedstawicieli

NGO-sów. Debaty są prowadzone w formie otwartej, popularyzatorskiej i pozbawionej specjalistycznego żargonu dyskusji.

Temat drugiej debaty: Czy antyimigracyjny "hejt" w internecie doprowadzi do aktów przemocy?

Kiedy:

9 października 2015 r., piątek, godz. 16.00-18.00

Gdzie:

Uczelnia Łazarskiego (sala 130), ul. Świeradowska 43 w Warszawie (10 minut pieszo od stacji metra Wilanowska)

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Wśród prelegentów i dyskutantów będą:

Dr Jarosław Jura - socjolog, wykładowca Uczelni Łazarskiego, prezes Fundacji Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (iSEE). Jędrzej Bielecki - dziennikarz działu zagranicznego "Rzeczpospolitej", były korespondent "Rzeczpospolitej" w Brukseli i Waszyngtonie. Edwin Bendyk - dziennikarz i publicysta "Polityki", jeden z czołowych polskich dziennikarzy zajmujący się wpływem nauki i nowych mediów na społeczeństwo. Dr. hab. Lech Nijakowski - ukończył socjologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Specjalizuje się w socjologii historycznej, problematyce mniejszości narodowych, stereotypów oraz analizie dyskursu. Dr Margaret Ohia - językoznawczyni i medioznawczyni, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się analizą nowych mediów w tym językowymi przejawami dyskryminacji rasowej w kulturze i komunikacji, wykładnikami stereotypów oraz postawami wobec osób ciemnoskórych.

Patronat medialny nad drugą debatą objął dziennik "Rzeczpospolita".

Organizatorami są: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego oraz Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (iSEE).

Więcej szczegółów na www.lazarski.pl.