Wszyscy "Tworzymy atmosferę"!

Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza - to główne przesłanie ogólnopolskiej kampanii "TworzyMY atmosferę" zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Jej celem jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. Indywidualne wybory mają wpływ na jakość powietrza, a więc na nasz stan zdrowia i komfort życia. Wbrew obiegowym opiniom za przekroczone normy zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju odpowiadają przede wszystkim domowe instalacje grzewcze i transport samochodowy, a nie przemysł.

Kampania pokazuje, że dla poprawy stanu powietrza znaczenie mają nawet drobne decyzje - zakup opału dobrej jakości, dbanie o sprawność domowego pieca, zaprzestanie palenia śmieci czy rezygnacja z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru. Ma też uświadomić, że większość działań ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przeciwnie - w dłuższej perspektywie może przełożyć się na istotne oszczędności w domowym budżecie.

Potrzebę przeprowadzenia kampanii potwierdzają badania opinii publicznej. Wyniki sondażu zrealizowanego w sierpniu 2015 r. dla Ministerstwa Środowiska pokazują, że choć Polacy zdają sobie sprawę ze znaczenia jakości powietrza dla komfortu ich życia, to ponad 80 proc. z nich uważa, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy miejsca, w który mieszkają. Jak pokazują dane pochodzące z monitoringu jakości powietrza w Polsce, jest to fałszywe przekonanie. Dlatego kampania oprócz zachęcania do zmiany codziennych zachowań, informuje też o skali zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych.

Kampania sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potrwa do końca listopada. Działania wspiera Ministerstwo Zdrowia.

Odwiedź stronę kampanii www.tworzymyatmosfere.pl