Konkurs "Żyję z pasją" rozstrzygnięty!

II Edycja konkursu Uczelni Łazarskiego "Żyję z pasją" zakończona. Trzy osoby wygrały darmowy rok studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Konkurs skierowany był do kandydatów na studia I i II stopnia, aktywnych, młodych ludzi. Zadanie polegało na przesłaniu krótkiego filmu lub prezentacji w formie multimedialnej, w których uczestnik proszony był o wyrażenie siebie i pokazanie w interesujący sposób swoich zainteresowań, osiągnięć i aktywności. Sylwia Solawa-Wrzosek, koordynator konkursu, mówi: "Po raz kolejny zgłosiło się do nas kilkanaście wspaniałych młodych osób. Wytypowaliśmy trójkę zwycięzców, którzy dowiedli, że faktycznie żyją swoją pasją. Mamy nadzieję, że swoją energią i entuzjazmem zaraza innych studentów naszej uczelni do działania".

Pomysłodawcy konkursu wyszli z założenia, że poszukiwanie własnej drogi wiąże się z podejmowaniem licznych decyzji, także decyzji o studiowaniu. Dlatego Uczelnia co roku chce wspierać ambitnych i utalentowanych młodych ludzi. Chce wyróżnić tych, którym zależy na najlepszym przygotowaniu do wejścia w dorosłe życie i odniesieniu sukcesu w przyszłej karierze zawodowej.

Kapituła konkursowa dnia 15.08 br. podjęła jednobrzmiącą decyzję o przyznaniu nagród niżej wymienionym osobom:

1) Konradowi Kultysowi za film o pasji fotograficznej.

2) Karolinie Michcie za materiał o czytaniu i czytelniczym blogu

3) Milenie Walczyk za film o gotowaniu.

Serdecznie gratulujemy laureatom Konkursu i mamy nadzieję na spotkanie z nimi w nowym roku akademickim 2015-2016 na naszej uczelni. Laureaci odbiorą swoje nagrody podczas inauguracji roku akademickiego 25 września.