Ekonomia Młodego Ekonomisty

Ruszają zapisy na nową edycję zajęć dla gimnazjalistów. Rekrutacja będzie prowadzona w sześciu miastach: w Warszawie, Białymstoku, Katowicach, Poznaniu oraz po raz pierwszy w Szczecinie i Łodzi. Zapisy potrwają do 18 września br.

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Akademia Młodego Ekonomisty rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2008 roku przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest programem siostrzanym Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Obecnie zajęcia prowadzone są w sześciu miastach, a ich gospodarzami są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet w Białymstoku.

"Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie zwiększa się, dysponowanie nią urasta do rangi podstawowej kompetencji, dlatego konieczna jest edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to kompetencje, które powinniśmy rozwijać u gimnazjalistów" - informuje Marcin Dąbrowski, dyrektor zarządzający Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Dzielą się na część teoretyczną, czyli wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich, oraz część praktyczną - warsztaty, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W nadchodzącym semestrze przewidziano zajęcia z zakresu marketingu, analizy wskaźnikowej przedsiębiorstw, zarządzania w kryzysie, mierników dobrobytu gospodarczego oraz komunikacji interpersonalnej.

Każdy student otrzymuje indeks, w którym zbiera stemple potwierdzające obecność na zajęciach. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowych nagród najlepszym studentom z danego ośrodka. Zaliczenie semestru uzyskują wszyscy studenci, którzy wezmą udział w co najmniej czterech spotkaniach AME.

Dodatkowo zaplanowano równoległe spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży. Z rodzicami rozmawiamy m.in. o edukacji finansowej, kreatywnych metodach rozwiązywania konfliktów, nowoczesnych metodach edukacyjnych i problemach nastolatków w wieku dojrzewania. Zajęcia dla dzieci poprowadzą eksperci akademiccy z zakresu ekonomii i zarządzania, natomiast dla rodziców - specjaliści z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu Akademii Młodego Ekonomisty, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.gimversity.pl .